Lista aktualności Lista aktualności

III Konferencja EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu.

W dniach 11-12 czerwca br. w Krakowie na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się III Konferencja „EkoMobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”, której partnerem były Lasy Państwowe.

Konferencja zgromadziła m.in. przedstawicieli nauki, rządu, Lasów Państwowych, samorządów, grup i klastrów energetycznych oraz producentów rozwiązań z zakresu e-moblility.

Motywem przewodnim spotkania były wykłady oraz dyskusje w zakresie infrastruktury ładowania, elektrycznego transportu zbiorowego i pojazdów autonomicznych, składające się w platformę komunikacji i wymiany informacji w zakresie elektromobilności w Polsce. Poza tym głównymi tematami poruszanymi podczas wydarzenia były obowiązki podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności oraz rozwiązania dotyczące paliw alternatywnych i magazynów energii.

Lasy Państwowe zaprezentowały projekt „Las Energii”. Prezentację przedstawiającą działania jednostek Lasów Państwowych, podejmowanych z troską o środowisko i opisującą dążenie do samowystarczalności energetycznej Lasów Państwowych przedstawił podczas wykładu i panelu dyskusyjnego Michał Goś, Główny Specjalista Służby Leśnej ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowychw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Konferencja została wzbogacona prezentacją samochodów elektrycznych z RDLP w Krakowie oraz RDLP w Katowicach, stanowiących przykład jednego z wielu społecznie odpowiedzialnych i ekologicznych rozwiązań realizowanych przez Lasy Państwowe.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć stronie: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/emobility/2019/