Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

W dniu 1 października 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Paweł Szczygieł powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, dr inż. Jerzego Mrówkę.

Jerzy Mrówka jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, gdzie w 1994 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Ukończył również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2008 roku uzyskał tytuł licencjata, w 2010 roku tytuł magistra oraz w 2014 roku ukończył studia doktoranckie. Następnie w 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.

Zrealizował również liczne kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1998). Ponadto od 2002 roku posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od stażu w Nadleśnictwie Stary Sącz, w którym przepracował ponad 27 lat, kolejno na stanowiskach: stażysta, starszy referent ds. technicznych, specjalista SL, p.o. Inżynier Nadzoru, starszy księgowy, p.o. główny księgowy oraz główny księgowy (od 2000 roku).

Jerzy Mrówka zastąpił na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Tadeusza Dragona, który kończy swoją wieloletnią karierę zawodową w Lasach Państwowych i przechodzi na emeryturę. Paweł Szczygieł - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, podziękował za współpracę Tadeuszowi Dragonowi oraz złożył gratulacje nowo powołanemu Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.