Lista aktualności Lista aktualności

AKCJA „JESIEŃ 2021”

Jesień to wyjątkowy czas, kiedy chętnie i licznie odwiedzamy nasze lasy. Grzyby, ale także żurawina, jarzębina, orzechy laskowe, bukiew, czarny bez oraz cały szereg innych darów lasu przyciągają coraz bardziej liczne grono miłośników leśnych smaków. Zapraszamy wszystkich do lasu, ale zależy nam, żeby w lesie było bezpiecznie - zarówno dla lasu, jak i dla ludzi. Dlatego bezpieczeństwo lasu i odwiedzających go ludzi to priorytet rozpoczynającej się w Lasach Państwowych akcji kontrolno-prewencyjnej o kryptonimie „Jesień 2021”.

Całkowite zbiory grzybów w polskich lasach szacuje się średnio na około 100 tys. ton rocznie,
czyli 4000 kontenerów morskich, po brzegi wypełnionych grzybami. Ich wartość rynkowa
przekracza 700 ml zł. Drugie tyle warte są zbiory jagód i ziół oraz wyroby i preparaty z nich
wytwarzane. W ostatnich latach coraz więcej małych zakładów i gospodarstw domowych
utrzymuje się ze zbiorów, skupu i przetwarzania płodów runa leśnego.
Akcja o kryptonimie „Jesień 2021” ma charakter ogólnopolski i zostanie przeprowadzona na
terenie Lasów Państwowych w okresie od 14 września do 8 października br. Weźmie w niej
udział ok. tysiąca strażników leśnych. W ramach akcji „Jesień 2021” poszczególne posterunki
Straż Leśnej z terenu RDLP w Krakowie, zarówno samodzielnie, jak również w ramach
wspólnych działań sąsiadujących nadleśnictw w rejonach granicznych czy też miejscach
szczególnie narażonych na szkodnictwo leśne, przeprowadzą wzmożone działania kontrolnoprewencyjne w trakcie wspólnych patroli z innymi służbami porządkowymi, w tym głównie Policją i Strażą Graniczną.
Akcja „Jesień 2021” ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez
społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób
przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
- Polskie lasy są otwarte dla ludzi. Te w naszym zarządzie umożliwiają swobodne poruszanie się, m.in. w poszukiwaniu grzybów. Nasza obecna akcja ma na celu przeciwdziałanie sytuacjom, jakie nie powinny mieć miejsca w lesie: śmieceniu, wjeżdżaniu czy zastawianiu pojazdami dróg leśnych, używaniu ognia i niepokojeniu zwierząt w ich ostojach - wyjaśnia Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
Korzystanie z darów lasu jest jak najbardziej legalne, o ile znaleziono je na terenie lasu
gospodarczego, a nie w parku narodowym czy rezerwacie przyrody. Poszukiwacze nie powinni
także naruszać zakazów wstępu obowiązujących w lasach, przykładowo wchodzić do młodników do 4 m wysokości.