Widok zawartości stron

Siedziba DGLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

+48 12 63 05 200

+48 12 63 31 351

email

al. Słowackiego 17a

31-159 Kraków

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Jan Kosiorowski

12 63 05 249 (sekretariat)

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Robert Głodowski

12 63 05 249 (sekretariat)

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Zbigniew Gurgul

12 63 05 249 (sekretariat)

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Tadeusz Dragon

12 63 05 249 (sekretariat)

email

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Wydział Gospodarowania Ekosystemami

Wydział Ochrony Ekosystemów

Zespół ds. Urządzania Lasu i Geomatyki

Stanowisko ds. Łowiectwa

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wydział Rozwoju i Innowacji

Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Stanowisko ds. Programów Pomocowych

Wydział Księgowości

Wydział Informatyki

Zespół Analiz i Planowania

Zespół Gospodarki Drewnem

Zespół Administracji