Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
+48 12 63 05 200
+48 12 63 31 351

al. Słowackiego 17a

31-159 Kraków

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
Jan Kosiorowski
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Zbigniew Gurgul
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
Tadeusz Dragon
12 63 05 249 (sekretariat)

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Paweł Barczyk
Specjalista
Tel.: 12 63 05 270

Zespół ds. Urządzania Lasu i Geomatyki

Jan Dyktyński
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 12 63 05 218

Stanowisko ds. Łowiectwa

Hanna Karczmarska
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 12 63 05 226

Wydział Rozwoju i Innowacji

Włodzimierz Mularczyk
Naczelnik Wydziału
Tel.: 12 63 05 295

Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Michał Goś
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 12 63 05 255

Stanowisko ds. Programów Pomocowych

Michał Polus
Specjalista
Tel.: 12 63 05 237

Wydział Księgowości

Robert Libiszewski
Główny Księgowy
Tel.: 12 63 05 246

Wydział Informatyki

Dariusz Wilczyński
Naczelnik Wydziału
Tel.: 12 63 05 248

Zespół Analiz i Planowania

Aneta Koper
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 12 63 05 240

Zespół Gospodarki Drewnem

Tomasz Sobol
Główny Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 12 63 05 217