Aktualności Aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Nowy Targ ma nowego nadleśniczego

Nadleśnictwo Nowy Targ ma nowego nadleśniczego

W dniu 28 czerwca 2024 roku na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ został powołany Pan Krzysztof Przybyła. Ponad 30 lat pełnił obowiązki leśniczego leśnictwa Bór. Jest niewątpliwym ekspertem w dziedzinie ochrony obszarów mokradłowych oraz doświadczonym edukatorem leśnym.

Ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ odwołany został Pan Józef Oskwarek, który tę funkcję pełnił od 31 sierpnia 2021 roku. Dyrektor RDLP w Krakowie, Pan dr inż. Piotr Kempf podziękował dotychczasowemu nadleśniczemu za wkład i zaangażowanie w pracę i kierowanie jednostką Lasów Państwowych.
 

Pan mgr inż. Krzysztof Przybyła jest postacią znaną i cenioną zarówno w środowisku leśników, jak i w otoczeniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ tj.  samorządowym, organizacji pozarządowych, szkolnictwa, lokalnych inicjatyw społecznych. Jego umiejętności komunikacyjne, mediacyjne i sukcesy zawodowe zostały zauważone i docenione przez samorząd - w 2022 roku otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ.

Ukończył  Technikum Leśne w Brynku, a następnie studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Po ich zakończeniu (w 1991 roku), podjął pracę w Nadleśnictwie Nowy Targ, gdzie wykonywał swoje obowiązki na stanowisku leśniczego leśnictwa Bór. Na terenie tego leśnictwa znajduje się „Bór na Czerwonem” - unikatowy rezerwat torfowiskowy, będący jednym z najstarszych w Polsce rezerwatów przyrody.

Uważa, że w pracy leśnika bardzo ważne jest systematyczne poszerzanie wiedzy i nieustanny rozwój osobisty. Ukończył studia podyplomowe z „Użytkowania Lasu” i „Ochrony Przyrody” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także “Prawo Zamówień Publicznych” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Jest leśnikiem bardzo aktywnym, potrafiącym współpracować z różnymi środowiskami i liderami. Ma dużą łatwość w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, zdolność jednoczenia ludzi różnych środowisk wokół wspólnych celów. Efektem dobrej współpracy było inicjowane i organizowane na terenie leśnictwa Bór wielu wydarzeń. Najbardziej znane z nich to m.in.: „Biegi po(d) choinkę”, „Biegi na Dobry Początek”, konkursy, festyny, kolejne jubileusze rezerwatu i wiele innych, ważnych dla społeczności lokalnej.

Jest bardzo mocnym filarem edukacji przyrodniczo-leśnej i propagowania wiedzy o orawsko-nowotarskim torfowisku wysokim. Bez przesady można stwierdzić, że odniósł sukces jako edukator leśny. W zainicjowanym i prowadzonym przez niego konkursie wiedzy „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” bierze co roku udział ponad 70 szkół i blisko 1000 uczniów. Jako leśniczy zajmujący się ponad 30 lat torfowiskiem stał się ekspertem w tej dziedzinie. Jest zapraszany do udziału w wykładach i zasiada w Komitecie Mokradłowym (struktura doradcza Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ds. ochrony obszarów mokradłowych). Jest ceniony i lubiany przez przedstawicieli mediów – dla dziennikarzy jest źródłem wiedzy fachowej, rzetelnej i przekazywanej w przystępny i ciekawy sposób.

Od lat udowadnia, że pozaprodukcyjne funkcje lasu da się pogodzić z produkcyjnymi. Mając świadomość, że las pełni wiele funkcji, szczególny nacisk kładzie na rozwiązania związane z udostępnianiem lasu na potrzeby rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji.

Na terenie leśnictwa Bór znalazło się miejsce na wiele kilometrów szlaków narciarskich, ścieżek nordic-walking, rowerowych, wiaty ogniskowej, a powstała ścieżka edukacyjna  w rezerwacie „Bór na Czerwonem” stała się wizytówką nie tylko nadleśnictwa, ale całego regionu. Odwiedza ją rocznie ponad 100 000 osób z całego świata, co w dużej mierze przyczyniło się do faktu, że obiekt ten wpisano, jako jeden z 19 obiektów w Polsce (jedyny z terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe) na Listę Ramsarską – obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu.

- Jedynie poprzez edukację, empatię i wzajemne zrozumienie można wypracować i zawierać kompromisy pomiędzy oczekiwaniami różnych grup społecznych, a potrzebami gospodarki i przyrody – mówi Krzysztof Przybyła, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ.

Prywatnie jest spełnionym mężem, ojcem trójki dzieci i właśnie czeka na urodziny dwóch wnuków. Pozostała w nim pasja do sportu, którym zajmował się w przeszłości wyczynowo oraz do gór, w których „od zawsze” chciał mieszkać. Jest w trakcie zdobywania “Korony Gór Polski”, a priorytetowe terminy Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej zna cała rodzina. Efekty jego dotychczasowej pracy zawodowej są dowodem na to, że chcieć znaczy móc.

***

Gratulujemy Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowy Targ powołania na stanowisko. Życzymy realizacji postawionych sobie celów, wiele satysfakcji z pracy i umiejętnego zarządzania trudnym i zarazem wymagającym nadleśnictwem, w sąsiedztwie którego znajduje się Zakopane - jedno z najbardziej popularnych pod względem turystycznym miast w Polsce. Życzymy również mediacyjnego godzenia interesów wielu grup społecznych zainteresowanych korzystaniem z dobrodziejstwa lasów górskich.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów