Aktualności Aktualności

Powrót

Leśna filmoteka zaprasza do małopolskich lasów

Leśna filmoteka zaprasza do małopolskich lasów

Trwa rok jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych. Z tej okazji leśnicy wzięli w dłonie kamery i zaprosili do lasów, aby pokazać swoją pracę. Tym razem zaglądamy do lasów Nadleśnictwa Myślenice, Nowy Targ i Krościenko.

Żeby dojrzeć harmonię życia lasu wynikającą z połączenia przez leśników różnych funkcji lasów (tego wymaga Ustawa o lasach mówiąc o funkcjach przyrodniczych, gospodarczych i społecznych), wspinamy się na górę Chełm, na terenie Nadleśnictwa Myślenice. Stąd znakomicie widać bogactwo przyrodnicze lasów iglastych, dolinę rzeki Raby toczącej wody ku Wiśle oraz panoramę miasta Myślenice.

Nadleśnictwo Myślenice zaprasza do korzystania z infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Lasami biegną szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne, czekają miejsca bezpiecznego - dla lasu i człowieka - biwakowania. Po wyłączeniu fragmentu gruntu z produkcji leśnej zbudowano wyciąg na gorę Chełm.

Myśląc o społecznych funkcjach lasu zaglądamy do najbardziej wysuniętego na południe leśnictwa Sidzina, do uroczyska Psia Dolina i cofamy się myślami do końca XIX i początku XX wieku, kiedy to robotnicy leśni przybywali by odnawiać tutejsze lasy i sadzić świerki. Mieszkali w tym uroczysku i uprawiali rolę.

Spacerem z Sidziny przenosimy się na Halę Krupową i zaglądamy do schroniska. Stąd wyruszamy w kierunku Nowego Targu podziwiając lasy i wzniesienia pasma Policy.

Nadleśnictwa Nowy Targ - bogactwo tutejszych lasów, malowniczych polan, widoków, szlaków i całej bazy turystycznej, rezerwatów przyrody jest imponujące. Króluje „Bór na Czerwonem”, jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce. W 2025 roku będzie świętował 100 lat istnienia. Dostojny jubilat wiedzą i rękami człowieka chroni unikatowe w skali europejskiej orawsko-nowotarskie torfowisko wysokie z bardzo bogatą szatą roślinną.

Ochrana mokradeł jest konieczna. Bez szczególnej troski, za pół wieku te gąbki wchłaniające wodę mogą zaniknąć.

Z leśnictwa Stańcowa zielony szlak poprowadzi nas w kierunku królowej Beskidów, tajemniczej Babiej Góry.

Beskid Sądecki, Małe Pieniny, Gorce, Pieniny Spiskie – Nadleśnictwo Krościenko zachwyca lasami ochronnymi. Uzdrowisko Szczawnica znane jest w całej Polsce dzięki znakomitym walorom wód i zdrowotnych właściwości lasów. Oddalony od uzdrowiska o ok. 8 km Wąwóz Homole - jeden z 8 rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Krościenko, odwiedza rocznie 150 tys. ludzi.

Powstał w 1963 roku w celu ochrony krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej. Przed powstaniem rezerwatu teren ten był wypasany i przez to całkowicie bezleśny. Obecnie w mniej stromych miejscach rośnie wielogatunkowy las, a na stromych zboczach jałowiec, porzeczka skalna, bez koralowy, wiciokrzew czarny, kruszyna pospolita i śliwa tarnina.

Botaniczną atrakcją wąwozu są dobrze wykształcone murawy naskalne z udziałem roślin chronionych. Żyje tutaj wiele rzadkich ptaków, m.in. bocian czarny, puchacz, pustułka, orzechówka, pluszcz i pliszka górska. Spotkać tu można także niepylaka apollo – jednego z najrzadszych polskich motyli.

Turystów przyciąga także rezerwat Biała Woda (zajmuje blisko 34 ha), założony po to, aby chronić zarówno niezwykłe okazy przyrody, jak i kulturę oraz historię Łemków - miejscowej ludności pasterskiej, która zamieszkiwała te tereny. 

Na tym obszarze mamy okazję zobaczyć niezwykle uroczą i zaciszną dolinę, przez którą przepływa górski potok Biała Woda – to jemu rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. Okazałe wapienne skały w połączeniu z szumiącymi kaskadami potoku oraz sąsiednimi pastwiskami, na których pasą się owce, tworzą zachwycające połączenie.

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=WziEJKjFUPw


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów