Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy społeczne – trwa debata obywatelska

Lasy społeczne – trwa debata obywatelska

Rozpoczynają się prace w ramach Zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, które wyznaczać będą lasy społeczne wokół dziewięciu największych aglomeracji, w tym miasta Kraków. Na terenie RDLP w Krakowie lasy społeczne wyznaczane będą na terenach zarządzanych przez nadleśnictwa: Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice. - Pierwsze spotkania robocze mają mieć charakter ściśle informacyjny i nie wiążą się z podejmowaniem jakichkolwiek wiążących decyzji – zapewnia Dyrektor RDLP w Krakowie.

W kwietniu tego roku, Pani Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska zwróciła się do dyrektora generalnego Lasów Państwowych z poleceniem opracowania szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej zlokalizowanych wokół największych polskich miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń oraz Szczecin. Na terenie RDLP w Krakowie lasy społeczne zostaną wskazane na terenach nadleśnictw otaczających Kraków tj. Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice.

Dyrektor generalny LP wydał stosowny akt prawny -  zarządzenie w sprawie powołania Zespołów zadaniowych ds. wskazania lasów o wiodącej funkcji społecznej. Na terenie RDLP w Krakowie przewodniczącym Zespołu, upoważnionym do powołania członków Zespołu, został Pan dr inż. Piotr Kempf, Dyrektor RDLP w Krakowie. Dyrektor przyjął dwustopniową formułę prac Zespołu.

- Po dokładnym rozeznaniu i głębokiej analizie tematów we wskazanych nadleśnictwach, uznałem za konieczne, aby na pierwszym etapie małopolskiego dialogu społecznego o lasach zorganizować spotkania robocze osobno dla każdego z nadleśnictw. Podczas tych spotkań omówione będą zagadnienia związane ze szczegółową charakterystyką i specyfiką lasów wyznaczonych nadleśnictw – mówi Piotr Kempf.

- Cztery spotkania (odbędą się w wyznaczonych terminach od 24 do 28 czerwca br.), poświęcone analizie szczegółowych zagadnień, pozwolą przedstawicielom trzech szczebli  samorządowych na zdobycie i poszerzenie wiedzy o charakterystyce i specyfice lasów rosnących na ich terenie,  a także na poznanie oczekiwań samorządów wobec realizacji funkcji społecznych Lasów Państwowych i całego procesu tworzenia lasów o wiodącej funkcji społecznej, który jest przed nami - dodaje.

- Najbliższe spotkania robocze nie mają charakteru wiążącego. Podczas nich nie zapadną żadne decyzje. Spotkania w tzw. podzespołach służą celom informacyjnym i porządkowym. Dopiero w drugim etapie odbędą się zasadnicze posiedzenia Zespołów zadaniowych, a zaproszenia będą wystosowane do dużo szerszego gremium, w tym do organizacji pozarządowych, które mają zostać nam wskazane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wtedy też - już po dołączeniu tych organizacji - Zespół zadaniowy zostanie formalnie powołany do życia i będzie mógł podejmować wiążące decyzje – informuje Dyrektor RDLP w Krakowie.  


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów