Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy społeczne – komunikat ze spotkań roboczych

Lasy społeczne – komunikat ze spotkań roboczych

- To są bardzo dobre rozmowy. Po pierwszych spotkaniach roboczych mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wypracowaliśmy przestrzeń do szerokiej, merytorycznej, rzeczowej i pozbawionej negatywnych emocji dyskusji o lasach społecznych wokół miasta Kraków – powiedział dr inż. Piotr Kempf, Dyrektor RDLP w Krakowie. Kolejne dwa spotkania odbędą się 27 i 28 czerwca od godz. 10.00. Zainteresowani mogą obejrzeć relacje na kanale youtube RDLP w Krakowie.

Trwają spotkania i rozmowy w sprawie wyznaczenia lasów społecznych wokół dziewięciu największych polskich aglomeracji, w tym miasta Kraków. Wiosną tego roku, Pani Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska zwróciła się do dyrektora generalnego Lasów Państwowych z poleceniem opracowania szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej zlokalizowanych wokół największych miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynia, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń oraz Szczecin. Na terenie RDLP w Krakowie lasy społeczne wyznaczane będą na terenach zarządzanych przez nadleśnictwa: Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice.

Jesienią ruszą prace Zespołu zadaniowego powołanego przez Dyrektora RDLP w Krakowie na podstawie zarządzenia wydanego przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Obecnie trwają spotkania robocze (informacyjno-organizacyjne), osobno dla wskazanych nadleśnictw. Ich celem jest poszerzenie wiedzy o terenie leśnym, którego dotyczy debata, poznanie całego procesu budowania lasów o wiodącej funkcji społecznej i wykorzystanie czasu na doprecyzowanie oczekiwań.

Doświadczenia pierwszych spotkań są cenne. Wyraźnie widać, że istnieje duża potrzeba bezpośrednich rozmów, przedstawienia swojej wizji, otwartego wysłuchania argumentów pozostałych uczestników debaty, czasu na analizę zdobytych informacji. 

- Pracujemy zgodnie z planem. Jesteśmy już po dwóch spotkaniach roboczych dotyczących lasów nadleśnictw Myślenice i Krzeszowice. Wielogodzinne rozmowy, szczególnie z przedstawicielami samorządów pokazały, że potrzebujemy otwartej przestrzeni do rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji – powiedział Dyrektor RDLP w Krakowie.

- Po tych rozmowach nabrałam przekonania, że Lasom Państwowym faktycznie zależy, aby otoczenie miało rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane w sprawach lasów społecznych. Debata została rozpoczęta, tylko musi to być efektywnie zorganizowany proces konsultacji zapobiegający tworzeniu chaosu w jego przebiegu. Wtedy jesienią przyniesie konkretne rozwiązania, jestem przekonana, że dobre dla wszystkich stron. Widzę, że w RDLP w Krakowie ten proces może przebiegać efektywnie - mówi Katarzyna Jasiewicz – Prezeska Stowarzyszenia na rzecz promocji zdrowia Consensus.

W czwartek, 27 lipca dyskusja będzie przebiegać wokół lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Niepołomice. Puszcza Niepołomicka to ważny punk na małopolskiej mapie realizacji przez Lasy Państwowe dotychczasowych funkcji społecznych. Wymiana informacji i doświadczeń, szczególnie z przedstawicielami samorządów, zapowiada się interesująco. W piątek, 28 lipca odbędzie się dyskusja o lasach Nadleśnictwa Miechów i potrzebach społecznych różnych środowisk kierowanych do leśników Ziemi Miechowskiej.  

Jak podkreślają uczestnicy, dopiero podczas tych spotkań staje się jasne, że każdy interesariusz Lasów Państwowych widzi przyszłość lasów społecznych z innej strony, z innej perspektywy, bo każdy ma do zrealizowania inne cele. Trzeba te oczekiwania pogodzić podczas merytorycznej dyskusji.

Osoby zainteresowane tematyką związaną z procedurą tworzenia lasów społecznych mogą oglądać dyskusję online. Spotkania w dniu 27 i 28 czerwca będą relacjonowane na żywo. Transmisja z 27 czerwca: https://www.youtube.com/watch?v=sUrxEP5N1fk. Link do transmisji 28 czerwca: https://www.youtube.com/watch?v=qT5_Y8Inr3o

Lasy Państwowe już od wielu lat realizują ustawowo zapisane funkcje społeczne lasu (obok realizacji celów przyrodniczych i gospodarczych), i robią to z wielkim zaangażowaniem. Podczas odbywających się obecnie spotkań każda ze stron dialogu przedstawiła swoje dotychczasowe doświadczenia wynikające ze współpracy, dokonała analizy potrzeb na swoim terenie i zgromadziła informacje dodatkowe, potrzebne do dalszej debaty.

- Teraz każdy z partnerów debaty ma czas na analizę i przygotowanie się do prac w ramach Zespołu zadaniowego, który rozpocznie prace jesienią – mówi mgr inż. Michał Goś, zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej. Podczas spotkań „dyrektor leśny” wyjaśnia i tłumaczy od strony merytorycznej specyfikę lasów w konkretnych nadleśnictwach. Zwraca także uwagę na ważne aspekty realizacji celów ochronnych.

Zespół zadaniowy RDLP w Krakowie będzie dużo szerszym gremium (w spotkaniach roboczych bierze udział 30-40 osób), bo dołączą do niego przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zgłosiły się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zostanie on formalnie powołany do życia przez Dyrektora RDLP w Krakowie i będzie mógł podejmować wiążące decyzje.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów