Aktualności Aktualności

Powrót

Informacja dla kandydatów na staż

Informacja dla kandydatów na staż

Informacja dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych, kandydatów na staż w nadleśnictwach podległych RDLP w Krakowie na rok 2022/2023

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie prowadząca nabór na staż absolwentów w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 informuje, że w wyznaczonym terminie zgłosiła się liczba absolwentów przekraczająca limit miejsc przewidzianych na odbycie stażu w podległych nadleśnictwach RDLP w Krakowie.

W związku z powyższym koniecznym staje się przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na staż, który będzie miał postać testu obejmującego sprawdzenie wiedzy w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody, zasad i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej.

Egzamin testowy odbędzie się w Sali Konferencyjnej w siedzibie biura RDLP w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 17a w dniu 25 października 2022 r. w trzech turach. Kandydaci zobowiązani są  posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

  • W pierwszej turze, o godz. 9:00, zapraszamy absolwentów szkół wyższych leśnych, których nazwiska rozpoczynają się od litery A – L.
  • W drugiej turze, o godz. 11:00, zapraszamy absolwentów szkół wyższych leśnych, których nazwiska rozpoczynają się od litery M – Z.
  • W trzeciej turze, o godz. 13:00  zapraszamy absolwentów szkół średnich leśnych.

Na staż zakwalifikowani zostaną absolwenci, którzy na egzaminie uzyskają największą liczbę punktów, w ramach posiadanego limitu miejsc.

Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy kandydatom zakwalifikowanym na staż, skierowania do wskazanego przez siebie nadleśnictwa ze względu na dużą liczbę chętnych do części jednostek.

Niezgłoszenie się absolwenta na egzamin w w/w ustalonym terminie będzie uznane jako jego rezygnacja z wzięcia udziału w aktualnej rekrutacji, której celem jest odbycie stażu w jednostkach organizacyjnych LP zgrupowanych w RDLP w Krakowie.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Mapa Lasów