Lista aktualności Lista aktualności

Narodowy Program Leśny – Instytut Badawczy Leśnictwa

Z inicjatywy Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2012-2015 zrealizowano projekt Narodowy Program Leśny. Jego celem było opracowanie całościowej koncepcji gospodarowania lasami, ich wielokierunkowego użytkowania i aktywnej ochrony do 2050 i 2080 roku.

Zamierzeniem projektu, realizowanego pod kierunkiem prof. Kazimierza Rykowskiego, było stworzenie długoterminowego programu rozwoju gospodarki leśnej. W tym celu zrealizowano cykl spotkań eksperckich, w ramach których specjaliści reprezentujący odmienne dziedziny wiedzy wypracowali interdyscyplinarny materiał badawczy. Specjaliści proponują nam, byśmy  spojrzeli na las znacznie szerzej niż zwykliśmy to dotychczas czynić, zauważając, że różnorodność środowiskowo-przyrodnicza Polski otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy, które oferują nam lasy, przy odpowiedniej gospodarce i aktywnej ochronie.

Poniżej prezentujemy listę spotkań zrealizowanych w ramach NPL:

„Klimat" – lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse;

„Wartości" – lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów;

„Dziedzictwo" – lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym;

„Ochrona" – lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody;

„Rozwój" – lasy i gospodarka leśna jako instrument ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju;

„Organizacja" – wizja leśnictwa w Polsce;

„Współdziałanie" – lasy i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju;

„Nauka" – teraźniejszość i przyszłość badań leśnych.

 

Treść paneli eksperckich dostępna jest na stronie Narodowego Programu Leśnego.

 

Czytaj więcej o Narodowym Programie Leśnym

 

Powyższy materiał pochodzi ze strony Narodowego Programu Leśnego.

RDLP w Krakowie dziękuje za udostępnienie materiału