Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Drzewostany reprezentatywne nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. Representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, a dokładnie zasady 6 – oddziaływanie na środowisko i kryterium 6.4., które mówi, że „W ramach danego obszaru, przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym”. Jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Na terenie Nadleśnictw RDLP w Krakowie wyznaczono 5 159,14 ha drzewostanów reprezentatywnych (stan na 31.12.2019r.)

Wyznaczone obszary są wyłączone z gospodarki leśnej. Wyłączenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych i użytkowania pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

 

Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Nadleśnictwami RDLP w Krakowie 

 

Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa: