Lista aktualności Lista aktualności

Żołnierze WOT i leśnicy zawsze gotowi do służby

8 sierpnia br. wśród lasów Nadleśnictwa Myślenice, porastających stoki góry Uklejna, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie.

Porozumienie parafowali płk. Marcin Siudziński, Dowódca 11 MBWOT oraz Paweł Szczygieł, Dyrektor RDLP w Krakowie. Dokument ma służyć jeszcze lepszej współpracy; regulować sprawy bieżące, jak i pomóc w sytuacjach kryzysowych, wymagających precyzji działań i  jasnego sposobu postępowania przy współdziałaniu.

Leśnicy są bardzo ważnym i mocnym punktem doskonalenia umiejętności z zakresu taktyki zielonej, dotyczy to np. wykorzystania wiedzy leśników, ich doskonałej znajomości i możliwości oceny terenu, warunków atmosferycznych i wielu innych aspektów związanych ze specyfiką terenów leśnych wykorzystywanych pod kątem prowadzonych ćwiczeń i działań. 

- Porozumienie daje nam prawną możliwość współdziałania i wymiany doświadczeń, a także zdobywania nowych umiejętności – powiedział Paweł Szczygieł, Dyrektor RDLP w Krakowie.  

Porozumienie obejmie m.in. przygotowanie pracowników RDLP w Krakowie i 16 nadzorowanych nadleśnictw oraz żołnierzy i pracowników 11 MBOT do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, wzajemnego przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach ważnych z punktu widzenia realizacji zadań oraz współdziałania w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym elementem porozumienia jest zacieśnienie współpracy szkoleniowej
i wymiana doświadczeń.  Podkreślono znaczenie współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz innych specjalistów objętych współdziałaniem, konsultacji technicznych i technologicznych, udostępniania posiadanej bazy szkoleniowej, wsparcia logistycznego, edukacji historyczno-patriotycznej oraz innej związanej
z realizacją zadań obu służb. Ważnym elementem porozumienia jest współpraca na rzecz lokalnych społeczności i uczestnictwo w ich bieżącym życiu.