Lista aktualności Lista aktualności

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w niemal wszystkich lasach. Niewielka ilość śniegu, przesuszona po zimie ściółka leśna oraz przedłużający się brak opadów zwiększają ryzyko wystąpienia pożarów.

Od początku roku leśnicy oraz strażacy postawieni są w stan podwyższonej gotowości. Pierwsze pożary pojawiły się już w styczniu. Łącznie od początku roku we wszystkich lasach w Polsce wybuchło 987 pożarów, z czego 214 na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. 

Każdego roku, od połowy marca do października, nadleśnictwa postawione są w stan gotowości przeciwpożarowej. W tym czasie leśnicy pełnią dyżury przeciwpożarowe, a w nadleśnictwach uruchamiane są Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, dzięki którym utrzymywana jest sprawna komunikacja ze Strażą Pożarną.

Pomimo, że akcja bezpośrednia ochrony przeciwpożarowej lasów trwa, obawy leśników wciąż rosną. Druga połowa marca była co prawda chłodna, ale utrzymująca się przez ostatnie dni słoneczna aura, brak opadów deszczu oraz silny wiatr powodują mocne wysuszanie traw i ściółki. Pożar w każdej chwili może przybrać rozmiary trudne do opanowania, niszczące las wraz z całą jego bioróżnorodnością, ale i stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzi.

W związku z tym leśnicy apelują o zachowanie należytej ostrożności na terenach sąsiadujących z lasami. W lasach wciąż utrzymuje się najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Tylko w ciągu jednego dnia, 5 kwietnia br., na terenie Nadleśnictwa Dębica spłonęło 15 ha lasu.

 

Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na bieżąco na stronie Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Stop pożarom traw”, prowadzoną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, do której po raz kolejny włączyły się Lasy Państwowe:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nie-wypalajcie-traw-wspolny-apel-strazakow-i-lesnikow