Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca na rzecz zielonej energii

W poniedziałek 29 sierpnia br., na terenie osady leśnej w Bilsku, w gminie Łososina Dolna, nadleśniczowie trzech małopolskich nadleśnictw: Stary Sącz – Pan Rafał Tokarz, Nawojowa – Pan Wojciech Kurzeja oraz Brzesko – Pan Paweł Dzięgielowski, a także prezesi spółki Tauron Zielona Energia – Panowie Wojciech Więcławek i Maciej Mróz, podpisali umowy dzierżawy gruntów, na których niedługo powstaną magazyny energii i instalacje fotowoltaiczne produkujące czystą, zieloną i odnawialną energię. Zawarcie umów odbyło się przy udziale Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pana Pawła Szczygła, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Pana Mirosława Gilarskiego, doradcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Dzięki współpracy Lasów Państwowych i Tauron Zielona Energia, na gruntach nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, powstaną instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii, stanowiące kolejne źródło czystej, odnawialnej energii w polskim mixie energetycznym. Pierwszą umowę tego rodzaju w Polsce podpisał Pan Nadleśniczy Grzegorz Wojtanowski reprezentujący Nadleśnictwo Gromnik. Już sama moc planowanej tam instalacji pozwoli na zaspokojenie z nadwyżką zapotrzebowania na energię całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Dotychczas na terenie RDLP w Krakowie podpisano już 3 takie umowy, łącznie z podpisanymi 29 sierpnia w Bilsku – 6, a prace nad podpisaniem sześciu kolejnych trwają, dzięki czemu inwestycje w OZE obejmą grunty na terenie krakowskiej dyrekcji o powierzchni kilkudziesięciu hektarów.

-  Działania te wpisują się w ogólną politykę unijną Zielonego Ładu. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale tylko stosując nowe technologie, czyli fotowoltaikę, pompy ciepła czy mniej energochłonne surowce takie jak drewno, będziemy mogli mu sprostać – zaznaczał Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

                Nie bez powodu podpisanie umów odbyło się w Bilsku, na terenie osady leśnej. Po przeprowadzonej termomodernizacji z wykorzystaniem ekologicznych, odnawialnych surowców takich jak drewno oraz dzięki wyposażeniu budynku w instalację fotowoltaiczną, zdecydowanie zmniejszono jego zapotrzebowanie na energię oraz zredukowano emisje zanieczyszczeń.

- Dzięki temu projektowi lasy uzyskają zieloną energię, samowystarczalność. To nie tylko farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, ale wiele innych działań w ramach projektu Las Energii – mówił Mirosław Gilarski, doradca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, zaznaczał, że umowy te mają finalnie doprowadzić do samowystarczalności energetycznej jednostek lasów państwowych i nie tylko:

- Wchodzimy w kolejny etap, etap samowystarczalności, ale nie tylko na poziomie jednostek, ale także dostarczenia energii naszym mieszkańcom. Dzisiaj jest to już szósta umowa podpisana na terenie naszej regionalnej dyrekcji – mówił Dyrektor Paweł Szczygieł.

Jest to kierunek, w którym Lasy Państwowe podążają od lat, na bieżąco modernizując infrastrukturę wykorzystywaną na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej. Nawiązanie współpracy z Tauron Zielona Energia to kolejny, duży krok naprzód, zapewniający wymierne korzyści dla społeczeństwa, gospodarki oraz klimatu i środowiska, ale także krajowego bezpieczeństwa energetycznego, dzięki postępującej dywersyfikacji źródeł energii.

- Jest to idealny teren pod fotowoltaikę z tego względu, że przyszłością nie tylko Polski, ale i globalnej zmiany energetycznej jest rozproszona energetyka, czyli małe źródła wytwórcze bliżej ludzi, bliżej konsumentów. W dłuższym terminie energetyka odnawialna to jest coś, co zapewni nam redukcję kosztów energii, co jest bardzo ważne dla przedsiębiorców zarówno tych małych jak i dużych, takich jak Lasy Państwowe. Mówiąc obrazowo, dzięki podpisanym dzisiaj umowom cała Gmina Łososina Dolna mogłaby być zasilana w odnawialną energię elektryczną – Mówił Prezes Zarządu Tauron Zielona Energia, Wojciech Więcławek.

Wiceprezes Zarządu Spółki Tauron Zielona Energia, Maciej Mróz, szczególnie podkreślał fakt wykorzystania w projekcie gruntów, na których prowadzenie gospodarki rolnej czy leśnej jest obecnie niemożliwe:

- Wyspecyfikowaliśmy takie tereny, na których nie może być prowadzona gospodarka, nie są to tereny leśne, a wykorzystamy je na potrzeby transformacji energetycznej nie tylko lasów Państwowych, ale też transformacji energetycznej regionu.