Lista aktualności Lista aktualności

Uroczystości patriotyczne na Hali Łabowskiej

Już ponad 20 lat trwa piękna tradycja spotkań na Hali Łabowskiej, których uczestnicy upamiętniają w ten sposób pomordowanych przez władze komunistyczne żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców Oddziału „Żandarmeria”, w tym Kapelana Polski Podziemnej – jezuitę ks. Władysława Gurgacza oraz dowódcę oddziału, kpt. Stanisława Piórę, leśnika z Nawojowej.

Tegoroczne obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym w Nawojowej, gdzie stoi symboliczna mogiła żołnierzy oddziału, a od niedawna także prawdziwy grób dwójki z nich – dowódcy kpt. Stanisława Pióry i Adolfa Cecury, których ciała po latach odnaleziono w nieoznakowanym grobie na cmentarzu w słowackiej wsi Forbasy, nieopodal miejsca zasadzki, w wyniku której zginęli.
Kompanię Honorową na cmentarzu wystawiła Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS STRZELEC OSW, a po odczytaniu Apelu Poległych, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy, znicz pamięci zapalił ks. prałat Zbigniew Kras, Kapelan Prezydenta RP. Wiązanki pod mogiłą złożyły też delegacje parlamentarzystów, radnych województwa małopolskiego, samorządowców, mieszkańców oraz leśników, w tym: Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł oraz w Szczecinie, Pan Andrzej Szelążek. Delegacje tradycyjnie złożyły kwiaty również pod pomnikiem ks. Władysława Gurgacza przez Urzędem Gminy w Łabowej, a ks. prałat Zbigniew Kras również tam, w imieniu Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, zapalił znicz pamięci.

Na Hali Łabowskiej, na licznie gromadzących się w oczekiwaniu na mszę uczestników spotkania, czekały posiłki zabezpieczone przez Lasy Państwowe, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Barnowca, Łosia, Nowej Wsi i Roztoki Wielkiej. Nie zabrakło także gorącej, wojskowej grochówki z kuchni polowej oraz naturalnych, leśnych potraw, przygotowanych przez „Dobre z Lasu” z Nowego Targu.
Uroczystości rozpoczęły sygnały grane przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa, a donośne dźwięki rogów rozchodzące się po Hali Łabowskiej i otaczających ją lasach, podkreślały wszystkie kolejne, najważniejsze momenty wydarzenia. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych i przywitaniu gości przez organizatorów: Pana Pawła Szczygła, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Panią Martę Słaby, Wójta Gminy Łabowa, Pana Jakuba Klimczaka oraz Janusza Obtułowicza, reprezentującego Fundację „Osądź Mnie Boże…”, tradycyjną Mszą Świętą, na pamiątkę nabożeństw odprawianych w lesie przez ks. Gurgacza, celebrowaną przez ks. prałata Zbigniewa Krasa, Kapelana Prezydenta RP, rozpoczęły się główne uroczystości. Homilię wygłosił ks. Henryk Michalak, od samego początku zaangażowany w organizację obchodów upamiętniających na Hali Łabowskiej.
Po nabożeństwie, odczytaniu Apelu Poległych i salwie honorowej, pod obeliskiem, przy którym wartę honorową pełnili leśnicy i funkcjonariusze Straży Granicznej, pojawiły się znicze i kwiaty złożone przez Kombatantów, parlamentarzystów (reprezentowanych przez Posłów na sejm RP: Barbarę Bartuś, Edwarda Siarkę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i środowiska, Włodzimierza Bernackiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Antoniego Macierewicza, Arkadiusza Mularczyka, Senatora Wiktora Durlaka), Wicewojewodę Małopolskiego Ryszarda Pagacza, Dyrektorów instytucji państwowych, przedstawicieli służb, samorządowców, działaczy, związkowców, harcerzy, miejscowych i leśników, również na Hali reprezentowanych przez Dyrektorów RDLP w Krakowie i Szczecinie. Na czele wszystkich delegacji stanął ks. prałat Zbigniew Kras, składający w imieniu prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, znicz pamięci.
W tym roku specjalną, plenerową prelekcję o losach żołnierzy PPAN Oddziału „Żandarmeria” przygotował Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej.
Ks. Władysław Gurgacz po pojmaniu został rozstrzelany 14 września 1949 roku w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, kpt. Stanisław Pióro zginął w zasadzce podczas próby przerzutu do Austrii. Pozostali członkowie oddziału „Żandarmeria” zginęli podczas zasadzek lub usłyszeli wyroki śmierci albo długoletniego więzienia po pokazowych procesach urządzanych przez Urząd Bezpieczeństwa.