Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu – Kraków 2017

6 września br. w Krakowie odbyła się Regionalna Narada Leśników połączona ze Świętem Lasu. Wypełniona po brzegi sala kina KIJÓW.CENTRUM gościła małopolskich leśników oraz wielu znakomitych gości ze świata polityki, nauki, kościoła i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń związanych z leśnictwem. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo interesujących wykładów i wzruszającego programu artystycznego.

Tegoroczna Regionalna Narada Leśników w Krakowie rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Franciszka z Asyżu, koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego. Podczas Mszy Św. modlono się w intencji małopolskich leśników oraz o pomyślność polskich lasów.

 

 

Po Mszy Św. delegacja leśników na czele z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju Lasów Państwowych prof. dr hab. Tomaszem Zawiłą-Niedźwiedzkim oraz Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Janem Kosiorowskim i Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Krakowie Zbigniewem Gurgulem oraz Dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych przybyłych na uroczystość do Krakowa, złożyła wieniec pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3.

Następnie uczestnicy Regionalnej Narady Leśników w asyście Pocztów Sztandarowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej przemaszerowali uroczyście do kina KIJÓW.CENTRUM, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas Mszy Świętej, jak i podczas konferencji, oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyki Myśliwskiej z Nadleśnictwa Nawojowa. Namiot zabezpieczający zaplecze gastronomiczne zapewnił Wójt Gminy Korzenna – Pan Leszek Skowron.

 

 

Na Regionalną Naradę Leśników oraz Święto Lasu przybyli znakomici goście.[Zał.1]

Podczas narady odtworzono wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego do uczestników Regionalnej Narady Leśników oraz Święta Lasu, który z racji zaistniałej w ostatnim czasie klęski żywiołowej i obowiązków związanych z usuwaniem jej skutków nie mógł przybyć na uroczystość do Krakowa.

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości, życząc owocnej narady i zaznaczając, że w dzisiejszych czasach musimy być czujni i mądrzy w odnajdywaniu informacji prawdziwej spośród lawiny informacji, która służy dezinformowaniu społeczeństwa, a w konsekwencji może doprowadzić do manipulowania zbłąkanym społeczeństwem.

 

 

Podczas Regionalnej Narady Leśników wręczono odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych dla leśnictwa. Decyzją Ministra Środowiska wręczono Panu Stanisławowi Ormantemu Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Nagrodę wręczył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron wraz z Dyrektorem RDLP w Krakowie.

 

 

Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych najwyższym leśnym wyróżnieniem - Kordelasem Leśnika Polskiego uhonorowano Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie za ścisłą współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie oraz wspieranie leśników. Kordelas z rąk Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju odebrał w imieniu Komendanta Małopolskiej Policji insp. Franciszek Gładysz.

 

 

Za swoją dotychczasową działalność, postawę oraz kierowanie się dewizą życiową dotyczącą zachowania lasów Skarbu Państwa jako własności narodowej, ochrony statusu i formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych z mocy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych uhonorowano również Pana Witolda Gadowskiego i Janusza Rewińskiego poprzez wręczenie zaproszeń do prac w Klubie Honorowych Członków Bractwa Leśnego.

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, uhonorował Kordelasem Leśnika Polskiego 18 osób. [Zał.2]

 

 

 

Odznaczeni zostali również Dyrektor RDLP w Krakowie Jan Kosiorowski oraz Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Krakowie Zbigniew Gurgul, którzy zostali uhonorowani Złotą Odznaką Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej za szczególne zasługi dla rozwoju tej instytucji. Nagrodę wręczył Dyrektor Krakowskiego oddziału BULiGL Zdzisław Spendel.

 

Po uhonorowaniu wszystkich zasłużonych rozpoczęła się część referatowa Regionalnej Narady Leśników. Jako pierwszy swój wykład wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, który poruszył temat „Etyki w informacji”.

 

 

Kolejny wykład wygłosił Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, omawiając „Strategie w informacji”.

 

 

Referat nt. „Informacji i dezinformacji wokół Puszczy Białowieskiej” wygłoszony przez Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów prof. dr hab. inż. Janusza Sowę zakończył tegoroczną Regionalną Naradę Leśników w Krakowie.

 

 

Ostatnim elementem uroczystości były obchody Święta Lasu. Z tej okazji na scenie kina KIJÓW.CENTRUM wystąpił Zespół „Ptoszkowioki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej oraz znany kabaretowy kwartet Grupa MoCarta. Jako pierwsi na scenie wystąpili „Ptoszkowioki” pod przewodnictwem Pani Dyrektor Beaty Wajdzik. Zespół zaprezentował przepięknie wykonany i ujmujący repertuar pieśni patriotycznych czym zaskarbił sobie serca widowni liczącej blisko 900 osób, która nagrodziła ich występ gromkimi brawami.

 

Tegoroczne obchody Regionalnej Narady Leśników oraz Święta Lasu – Kraków 2017 zakończył występ Grupy MoCarta, który łącząc wysoki poziom artystyczny i humor rozweselił całą salę, dzięki czemu wszyscy przybyli goście mogli wrócić do domów w doskonałych nastrojach.