Lista aktualności Lista aktualności

ROBERT GŁODOWSKI ZASTĘPCĄ DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

9 kwietnia 2016 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Gospodarki Leśnej Pana Roberta Głodowskiego.

Robert Głodowski jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1990 r.). Ukończył także podyplomowe studia z Zagospodarowania Ekosystemów Leśnych na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1995 r.). W 2013 r. uzyskał również tytuł doktora nauk leśnych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja.

Pracą zawodową rozpoczął od stażu w Nadleśnictwie Mielec (1990-1991). W latach 1992-2006 pracował w Nadleśnictwie Staszów. Następnie pracował na stanowisku inspektora w Karpackim Regionie Inspekcyjnym (2007-2012) i w Dyrekcji Generalnej (2012-2016). Inicjator i animator Dni Skupienia Leśników (www.dsl.lasy.pl).

Dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pan Paweł Szczygieł objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz.