Lista aktualności Lista aktualności

Regionalna Narada – „Uwarunkowania Rozwoju Leśnictwa – Szanse i Zagrożenia”

21 lutego br. mury Centrum Kongresowego na Wydziale Leśnym w Krakowie wypełniły się naukowcami, leśnikami i zaproszonymi gośćmi. Najważniejszym z nich była Pani Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło. Wszystko za sprawą regionalnej narady zorganizowanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Dyrektor Jan Kosiorowski otworzył regionalną naradę witając wszystkich przybyłych gości, wśród których byli m.in.:

Wiceprezes Rady Ministrów –  Pani Beata Szydło, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska – dr inż. Jacek Sagan, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Sowa, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Dyrektor RDLP w Lublinie – Marek Kamola, uczeni z Krakowa oraz leśnicy.

Pani Wiceprezes w swoim wystąpieniu zaznaczyła iż rola polskiej gospodarki opartej w dużym stopniu na gospodarce leśnej ma niezbywalne znaczenie dla rozwoju naszego kraju i na arenie międzynarodowej. Rola lasów i prowadzenie mądrego zrównoważonego rozwoju jest jednym z podstawowych elementów polityki klimatycznej. Świadczył o tym ubiegłoroczny szczyt COP w Katowicach, który potwierdził ten kierunek.

 „Możemy szczycić się tym że polityka leśna jest bardzo silną stroną polskiej gospodarki, ale wpływa też w znakomity sposób na rozwój społeczny, jest ogromnym walorem turystyczny i to przede wszystkim my, którzy nie jesteśmy leśnikami powinniśmy Wam dziękować, bo to jest Wasza ciężka praca i Wasza zasługa” – dodała Pani Wiceprezes Beata Szydło.

Głównym punktem narady był specjalny wykład prof. dr hab. Piotra Paschalisa – Jakubowicza, Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia SITLiD pt.: „Uwarunkowania Rozwoju Leśnictwa – Szanse i Zagrożenia”.

Wykład poruszał zagadnienia uwarunkowań i rzeczywistości leśnictwa, poznania lasu i zrozumienia leśnictwa, nauki, polityki leśnej i strategii oraz wyboru ścieżki rozwoju i kierunków zmian. Wykład przykuł dużą uwagę słuchaczy o czym świadczy duża liczba pytań skierowana do Pana Prof. Paschalisa w trakcie debaty. Pan profesor cierpliwie odpowiadał na każde z zadanych pytań zyskując aprobatę słuchaczy o czym świadczyły mocne brawa skierowane pod Jego adresem na koniec narady.