Lista aktualności Lista aktualności

Projekty Rozwojowe Lasów Państwowych na XXII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej

3 lutego 2018 roku przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wzięli udział w XXII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej.

Coroczna Konferencja organizowana przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie i Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla małopolskich Pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa.

W swoim wystąpieniu Koordynator Wdrażania Projektów Rozwojowych RDLP w Krakowie Michał Goś zaprezentował uczestnikom konferencji założenia i główne cele Projektów Rozwojowych realizowanych przez PGL Lasy Państwowe. Szerzej natomiast omówił projekt „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów”, szczególnie w zakresie obszaru projektu dotyczącego pszczelnictwa. Przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych. Wyrażono aprobatę i uznanie dla Lasów Państwowych za podjęcie „systemowych” działań dotyczących pszczół w lesie. W rozmowach podkreślano duże znaczenie drzewostanów dla egzystencji pszczół, w tym również dla wielkości i jakości produktów pszczelich.

W spotkaniach kuluarowych z dużym zaciekawieniem rozmawiano również o pozostałych projektach rozwojowych LP, z których najwięcej zainteresowania wywołał projekt „Polskie Domy Drewniane”.