Lista aktualności Lista aktualności

Powrót do autorytetu…

6 lutego br., Instytut Religijno-Patriotyczny Świętego Józefa Sebastiana Pelczara „Iskra Bożego Serca i Maryi” wraz z Małopolską Kurator Oświaty, Panią Barbarą Nowak zorganizował konferencję: „Nauczyciel – powrót do autorytetu w kontekście historycznym” połączoną z pierwszym w Krakowie Kongresem pod hasłem: „Ponadczasowe Dziedzictwo Narodowe – Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Młodzież potrzebuje autorytetów.

W dzisiejszych czasach ważne jest aby autorytetem - głównie wśród młodzieży, była osoba wartościowa pod względem swojej postawy i dokonań. Organizatorzy konferencji chcieli przypomnieć postacie wielkich bohaterów Polski, którzy przez lata nie ugięli się ideologicznym naporom, wiernie trwając przy swoich wartościach. Ich życie oraz walka o prawdę może być świadectwem dla dzisiejszych pokoleń. Godny autorytet jest gwarantem utrwalania wartości w społeczeństwie bez względu na czas i tempo rozwoju cywilizacji.

Ideą organizatorów konferencji połączonej z kongresem było wskazanie prawdziwych autorytetów dzisiejszego świata. Zadbano o to aby spotkanie było użyteczne oraz zapewniało przybyłym gościom dużą dawkę informacji i wartościowych analiz historycznych.

Gościem specjalnym konferencji był generał Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, który w wielkim skrócie opowiedział historię swojego życia. A ta, wypowiedziana przez człowieka „żywą legendę” wzruszyła całą salę, która w podzięce oklaskiwała generała na stojąco przez długi czas.

W konferencji wzięła również udział grupa leśników na czele z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Janem Kosiorowskim.

 

Zachęcamy do obejrzenia wykładów z tej konferencji:

  1. Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty) - Szkoła pozoru czy powrót do wartości

https://www.youtube.com/watch?v=NqhEwGwsWs8

 

  1. prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński) – Tożsamość narodowa Polaków – Rola wiary w kształtowaniu państwowości polskiej

https://www.youtube.com/watch?v=l0ulbfkMrOM

 

  1. dr Maciej Korkuć (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) - Niedoceniane dziedzictwo: Rzeczpospolita Polska w czasie II wojny światowej

https://www.youtube.com/watch?v=eEaw46xy-Lo

 

  1. dr hab. Filip Musiał, prof. AI (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie) - Konsekwencje półwiecza komunizmu dla narodowej tradycji i tożsamości

https://www.youtube.com/watch?v=HNYsqxV2NhQ

 

  1. dr Łucja Marek (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) - Obrzędowość świecka elementem laicyzacji życia społecznego w PRL-u

https://www.youtube.com/watch?v=fG_b3IlPRb8

 

  1. Gość specjalny Generał Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”

https://www.youtube.com/watch?v=yOf1Z7hZ9gc

 

  1. dr Paweł Naleźniak (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) - Siła narodu w odniesieniu do Boga i wiary

https://www.youtube.com/watch?v=i8rP8_7vXEE

 

  1. Renata Marek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach), Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jako próba literackiej diagnozy stalinowskiego systemu represji i odpowiedź na nihilistyczny bunt we współczesnej literaturze

https://www.youtube.com/watch?v=ETAHgwLZkQ8

 

  1. Michał Masłowski (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) – Edukacja historyczna BEN IPN Oddział w Krakowie

https://www.youtube.com/watch?v=KLfRkW89RMg