Lista aktualności Lista aktualności

PODSUMOWANIE AKCJI „WIENIEC”

W dniach 23 lutego - 3 marca 2021 r. nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji o kryptonimie „Wieniec”. Strażnicy Leśni przy wsparciu Policji, Państwowej Straży Rybackiej oraz Straży Pienińskiego Parku Narodowego prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, które miały na celu zapobiegać nieetycznym przypadkom pozyskiwania zrzutów poroży.

Zrzutami nazywamy poroże zrzucane co roku przez zwierzęta z rodziny jeleniowatych - sarny,
łosie i jelenie. Te ostatnie pozbywają się poroża właśnie na przełomie lutego i marca. Zrzuty
stanowią gratkę dla poszukiwaczy - wielu zbiera je do własnych kolekcji, niektórzy na sprzedaż.


Niestety cześć osób w pogoni za znaleziskami zachowuje się nieodpowiedzialnie. Tropiąc
chmary jeleni, niektórzy zbieracze w sposób ciągły nękają i celowo wypłaszają jelenie, przez co
zmuszają stado do stałego przemieszczania się. To stanowi potencjalne zagrożenie zarówno dla samych zwierząt, jak i kierowców. Spłoszone, wybiegające na drogę zwierzęta mogą
spowodować wypadek.


Mając na uwadze widoczny wzrost liczby tego rodzaju przypadków na terenie Lasów
Państwowych posterunki Straży Leśnej z nadleśnictw RDLP w Krakowie prowadziły działania
kontrolno-prewencyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Wieniec”. Do akcji włączyli się również
funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Rybackiej (Nadleśnictwo Brzesko, Nadleśnictwo
Dąbrowa Tarnowska) oraz Straży Pienińskiego Parku Narodowego (Nadleśnictwo Krościenko).
We wspólnych działaniach uczestniczyło łącznie 84 osoby. Strażnicy leśni zrealizowali ponad 100 służb w terenie oraz przeprowadzili 24 interwencje, skontrolowali 29 pojazdów i 21 osób. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków umyślnego płoszenia i
niepokojenia dzikich zwierząt w związku z pozyskiwaniem zrzutów poroży.


Strażnicy leśni zapowiadają kontynuację działań na rzecz zapobiegania nieetycznym
przypadkom pozyskiwania zrzutów poroży w przyszłości i przypominają, że zbiór zrzutów poroży jeleniowatych jest legalny, o ile znaleziono je na terenie lasu gospodarczego, a nie w parku narodowym czy rezerwacie przyrody. Poszukiwacze nie powinni także naruszać zakazów wstępu obowiązujących w lasach, określonych w ustawie o lasach.