Lista aktualności Lista aktualności

Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w dniach 19-23 października 2016 r. na terenie nadzorowanych przez RDLP nadleśnictw zostanie przeprowadzona ogólnopolska inwentaryzacja dzików.

Liczenie odbywać się będzie na minimum 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz dodatkowo na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez dziki o tej porze roku.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wspólnie przez Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki, a także wraz z jednostkami nadzorowanymi i podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do przeprowadzenia tej inwentaryzacji zostanie zastosowana metoda „liczenia tyralierą" na powierzchniach próbnych. Metodyka ta zakłada bardzo duży udział czynnika ludzkiego.

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, samorządy oraz wszystkich chętnych którzy są zainteresowani wsparciem w przeprowadzeniu powyższego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje w zakresie terminów inwentaryzacji w poszczególnych nadleśnictwach udziela RDLP w Krakowie, stanowisko ds. łowiectwa, numer telefonu: 12 63 05 226.