Lista aktualności Lista aktualności

Nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice Pana Tomasza Bartko. Dotychczasowy, wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice, Pan Stanisław Widz, przeszedł na emeryturę.

W pożegnaniu emerytowanego  nadleśniczego Stanisława Widza oraz powołaniu nowego nadleśniczego, który przejął obowiązki w dniu 16 listopada br., wziął udział Jan Kosiorowski, Dyrektor RDLP w Krakowie.

Dyrektor J. Kosiorowski serdecznie podziękował dotychczasowemu nadleśniczemu za wieloletnią, bardzo trudną i jednocześnie pełną zaangażowania pracę  na rzecz polskiego leśnictwa.

Pan Stanisław Widz przepracował w Lasach Państwowych prawie 39 lat, w tym 15 lat na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice. Cieszył się szacunkiem podwładnych, budził uznanie przełożonych oraz był cenionym przez władze samorządowe leśnikiem i kierownikiem jednostki. Był liderem, od którego emanowała życzliwość, serdeczność i skromność.

Pan Tomasz Bartko jest absolwentem Technikum Leśnego w Starym Sączu (1994) oraz Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2004). Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Łosie od stanowiska stażysty. Następnie pełnił funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych, łowiectwa, leśniczego lasów niepaństwowych, turystyki, gospodarki rolnej i gospodarki wodnej. Przez blisko rok pełnił obowiązki inżyniera nadzoru, a od 9 lat piastował stanowisko leśniczego.

Panu Stanisławowi Widzowi życzymy wielu dobrych lat na emeryturze w zdrowiu i pomyślności. Panu Tomaszowi Bartko życzymy skutecznej realizacji zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem jednostką Lasów Państwowych oraz pomyślności i wytrwałości na nowym stanowisku.