Lista aktualności Lista aktualności

Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta

Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta. Kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia należy zgłaszać do 31 marca br.

Adam Loret jest znakomitą postacią w historii Lasów Państwowych i polskiego leśnictwa. Jego wizji, strategii i skutecznemu działaniu Polska gospodarka leśna zawdzięcza wiele, a kolejne pokolenia leśników czerpią z doświadczeń wielkiego dyrektora okresu międzywojennego, który scalił w jeden organizm leśnictwa znajdujące się wcześniej w trzech zaborach.   

Jako pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych zintegrował i uporządkował strukturę administracyjną Lasów Państwowych i przeprowadził pierwszą inwentaryzację zasobów leśnych Polski. Był współorganizatorem nowoczesnego przemysłu drzewnego, współtwórcą zaplecza naukowo-badawczego dla Lasów Państwowych. Opracował koncepcję samowystarczalności ekonomicznej Lasów Państwowych. Jako pierwszy dyrektor naczelny konsekwentnie realizował politykę limitowania pozyskania drewna i ochrony zasobów leśnych Polski. Wprowadzone przez niego zasady gospodarki leśnej są do dziś aktualne i wykorzystywane. Dzięki jego staraniom powstał m.in. Białowieski Park Narodowy.

Dyrektor Adam Loret podzielił los wielu tysięcy naszych Rodaków. Po wkroczeniu sowietów do Polski we wrześniu 1939 roku, został zamordowany. Dokładna data śmierci Dyrektora Loreta nie jest znana, a jego szczątków nie odnaleziono do dziś.

Po raz pierwszy Nagrodę im. Adama Loreta przyznano w 2001 r. Nagrodę otrzymują osoby zasłużone dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych. W tym roku Nagroda im. Adama Loreta zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w  zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa.
  • Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa.
  • Człowiek Roku Polskich Lasów.

Kandydatów należy zgłaszać do 31 marca 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące nagród i wyróżnień można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

http://nagroda-loreta.lasy.gov.pl//protected/index.html

Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone podczas obchodów Święta Lasu 2018.