Lista aktualności Lista aktualności

MATERIAŁ FILMOWY REGIONALNE ŚWIĘTO LASU – KRAKÓW 2016

Msza Święta w Kościele p.w. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie

 

UROCZYSTY PRZEMARSZ LEŚNIKÓW ULICAMI KRAKOWA

WYSTĄPIENIA I ODZNACZENIA

 

Wystąpienie współgospodarza uroczystości dr. Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Wystąpienie Stanisława Karczewskiego – Marszałka Senatu

 

Wystąpienie Andrzeja Koniecznego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

Wystąpienie ks. Tomasza Duszkiewicza – Duszpasterza Leśników Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Wystąpienie gospodarza Święta Lasu Jana Kosiorowskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

 

Wręczenie odznaczeń "Polonia Minor" oraz Kordelasów Leśnika Polskiego

CZĘŚĆ SEMINARYJNA

Wykład ks. dr. hab. Stanisława Ormantego TChr, prof. PWTW

 

Wykład dr. hab. Tomasza Panfila, prof. KUL

 

Wykład prof. dr. hab. inż. Janusza Sowy – Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa 

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Występ Janusza „Siary" Rewińskiego

 

Koncert zespołu rockowego Contra Mundum