Lista aktualności Lista aktualności

Małopolski Konkurs Fotograficzny Leśne Inspiracje 2014

Małopolscy leśnicy zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe fotografujące przyrodę do udziału w kolejnej edycji Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”. Motywem przewodnim konkursu w 2014 roku jest „Gospodarka leśna”.

W regulaminie VI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje" organizatorzy dali wskazówki, jakich zdjęć oczekują w tym roku. Jednak ostateczny obraz ilustrujący temat „Gospodarka leśna" zależy od spojrzenia osoby fotografującej przyrodę i uchwycenia tego szczególnego momentu, dlatego wachlarz interpretacyjny tematu może być bardzo szeroki. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć przede wszystkim wyraz artystyczny.

W tym roku mija 90 lat od chwili powołania przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego organizacji „Polskie Lasy Państwowe". Dlatego organizatorzy konkursu, którymi są Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolski Kurator Oświaty uznali, że jest to bardzo dobry czas, aby autorzy fotografii spojrzeli przez obiektyw na efekty pracy leśników i ukazali różnorodność fragmentów lasów. Można zatem fotografować uprawy, młodniki, tyczkowiny i drągowiny oraz drzewostany dojrzałe, szkółki leśne i drzewostany nasienne.

Organizatorzy konkursu czekają również na zdjęcia obrazujące pracę człowieka w lesie, a więc prace wykonywane przez leśników i pracowników leśnych, lub jej ślady związane
z gospodarką leśną i ochroną lasu oraz ochroną przyrody (np. zabezpieczanie odnowień, wywieszanie budek lęgowych, budowanie zastawek na ciekach wodnych, oznakowania w terenie), prace związane z likwidacją klęsk żywiołowych i walką ze szkodnikami.

Komisja konkursowa liczy na zdjęcia wtopionej w zieleń infrastruktury leśnej, a więc dróg, przepustów, zabezpieczeń przed erozją. Pożądanym obrazem będzie również artystyczne ujęcie surowca doskonałego, jakim jest drewno, jego składowanie, cechowanie i pomiar (odbiór).

Szczegóły konkursu zawiera regulamin VI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje".

Zdjęcia należy przesłać do dnia 30 listopada 2014 roku na adres jednego z 16 nadleśnictw RDLP w Krakowie - wykaz nadleśnictw stanowi załącznik nr 1 do regulaminu VI MKF „Leśne Inspiracje 2014".

Komisja wyłoni laureatów w styczniu 2015 roku.