Lista aktualności Lista aktualności

Łukasz Nowak Nadleśniczym Nadleśnictwa Niepołomice

3 marca 2016 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice Pana Łukasza Nowaka.

Łukasz Nowak jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2004 r.). Ukończył również studia podyplomowe z Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych (2009 r.) przedkładając pracę „Szkółka Leśna Sokołów – przykład nowoczesnego gospodarstwa szkółkarskiego". Podjął także studia podyplomowe na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Zarządzania Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody (2012 r.) i przygotował rozprawę pod tytułem „Znaczenie technik manipulacji w stosunkach międzyludzkich w pracy Leśniczego Szkółkarza".

Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Głogów w RDLP w Krośnie, gdzie w latach 2004-2016 pełnił kolejno funkcje stażysty, referenta ds. nasiennictwa i szkółkarstwa, podleśniczego i leśniczego. Opracował także autorski, długookresowy program rozwoju szkółkarstwa w Nadleśnictwie Głogów zatytułowany „Perspektywiczny Program Produkcji Szkółkarskiej dla Nadleśnictwa na lata 2011-2020". Program ten jest modelem nowoczesnego zarządzania gospodarstwem szkółkarskim.

Ustępujący Nadleśniczy Michał Goś podziękował pracownikom Nadleśnictwa za współpracę i złożył gratulacje swojemu następcy Nadleśniczemu Łukaszowi Nowakowi.