Lista aktualności Lista aktualności

Laureaci konkursu „Mój Las” nagrodzeni

Młodzi przyrodnicy, laureaci XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las” 2015/2016 byli gośćmi leśników. W Krakowie odebrali podziękowania, a następnie pojechali na wycieczkę do Puszczy Niepołomickiej.

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Mój Las". Zgodnie z tradycją, laureaci z Okręgu Krakowskiego Ligi Ochrony Przyrody oraz ich nauczyciele zostali uhonorowani przez leśników. 26 kwietnia br. roku w siedzibie RDLP w Krakowie uczniów i nauczycieli przyjął dr inż. Robert Głodowski, Zastępca Dyrektora RDLP w Krakowie ds. Gospodarki Leśnej, który pogratulował młodym ludziom wiedzy i dobrego przygotowania do konkursu. W spotkaniu zorganizowanym przez leśników wziął udział Prezes Oddziału Krakowskiego LOP dr inż. Alfred Król oraz Jolanta Żuchowska, reprezentująca Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Po odebraniu nagród i dyplomów, goście pojechali na wycieczkę zaplanowaną na terenach Nadleśnictwa Niepołomice. Przewodnikiem i opiekunem grupy była Barbara Mirek-Michalska, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji RDLP w Krakowie.

Młodzież wzięła udział w zajęciach przeprowadzonych w Izbie Edukacyjnej. Zapoznała się z historią Puszczy Niepołomickiej - kiedyś niepołomnej, trudnej do pokonania, dzisiaj zaliczonej do obszaru Europejskiej Sieci Natura 2000 PLB 120002 Puszcza Niepołomicka. Podczas prezentacji omówiono organizację Nadleśnictwa Niepołomice i zadania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka", utworzonego między innymi w celu promowania wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w tym kompleksie.

W trakcie objazdu terenowego, na konkretnym przykładzie powierzchni zrębowej, omówiono sposób gospodarowania rębnią stopniową gniazdową, zaprezentowano system ochrony przeciwpożarowej z wieżą obserwacyjną, przekazującą obraz z kamer monitorujących teren. Leśnicy zaprezentowali młodzieży rezerwat „Lipówka", należący do najcenniejszych leśnych rezerwatów przyrody w Polsce, stanowiący równocześnie Obszar Natura 2000 Lipówka PLH 120010. Wycieczkę terenową przygotował i poprowadził Piotr Gryboś, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Niepołomice.

Wycieczkę zakończył poczęstunek oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych, które przygotowano w punkcie edukacji leśnej Leśnictwa Sitowiec.