Lista aktualności Lista aktualności

Józef Legutko Nadleśniczym Nadleśnictwa Gorlice

18 lutego 2016 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice Józefa Legutko.

Józef Legutko jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie  (1985 r.). Ukończył także studia podyplomowe z użytkowania lasu i transportu leśnego (1986 r.), z  genetyki i selekcji drzew leśnych (1999 r.) oraz z plantacyjnej uprawy drzew i krzewów szybkorosnących (2008 r.) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Pracę zawodową w Nadleśnictwie Gorlice rozpoczął w 1986 r. od stażu, obejmując następnie stanowiska adiunkta technologa, nadleśniczego terenowego i głównego inżyniera. Pełnił również funkcję zastępcy nadleśniczego (1995-2007) i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice (2007-2012). W latach 2012-2016 pracował na stanowisku starszego specjalisty do spraw stanu posiadania w Nadleśnictwie Łosie.

Ustępujący Nadleśniczy Jerzy Gadzina podziękował pracownikom za cztery lata wspólnej pracy i złożył gratulacje swojemu następcy Nadleśniczemu Józefowi Legutko.