Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dla stażystów

Informacja dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych - kandydatów na staż w nadleśnictwach podległych RDLP w Krakowie na rok 2016/2017.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie informuje, że zakończony został nabór absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych – kandydatów na staż w podległych nadleśnictwach RDLP w Krakowie na rok 2016/2017.

Informacje dotyczące nadleśnictw, do których zostali skierowani kandydaci do odbycia stażu zostaną przesłane na wskazany przez nich adres e-mail.

Stanisław Waradzyn

Naczelnik

Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji

RDLP w Krakowie