Lista aktualności Lista aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Leśnym UR w Krakowie

Jan Kosiorowski, Dyrektor RDLP w Krakowie reprezentował małopolskich leśników podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społeczno-Konsultacyjnej Wydziału Leśnego w nowym składzie, powołanym przez dziekana na najbliższe cztery lata.

Uroczystości odbyły się 3 października w Centrum Kongresowym UR i miały podniosły charakter.  Hymn „Gaude Mater Polonia!" wybrzmiał w obecności nowych władz wydziału, które wystąpiły oficjalnie po raz pierwszy po wyborach. Od nowego roku akademickiego Wydział Leśny pracuje pod kierownictwem  nowego dziekana Pana prof. dr hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego, który wygłosił przemówienie inauguracyjne oraz prodziekanów Pana dr. hab. inż. Jarosława Sochy, prof. UR (prodziekan ds. nauki i rozwoju) oraz Pana dr. hab. inż. Krzysztofa Słowińskiego (prodziekana ds. studentów).

W uroczystościach wzięło udział wielu przedstawicieli Lasów Państwowych: dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów w Państwowych w Krakowie, Krośnie i Katowicach, nadleśniczowie, leśniczowie. Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, zaś absolwenci rocznika 2015/2016 odebrali dyplomy ukończenia studiów leśnych. Uroczystość uświetnił, obchodzący w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard".

Po uroczystości inauguracyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społeczno-Konsultacyjnej, która na swojego przewodniczącego wybrała Jana Kosiorowskiego. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach rozwoju Wydziału Leśnego i promowanie jego zadań.

Podczas oficjalnych wystąpień dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych podkreślano silne związki leśników Polski Południowej z krakowskim wydziałem leśnym, na którym kształciła się i nadal dokształca - podczas studiów podyplomowych, kursów i szkoleń - większość kadry leśnej, pracowników regionalnych dyrekcji i nadleśnictw.

W trakcie  oficjalnego wystąpienia, zwracając się do studentów pierwszego roku, Jan Kosiorowski podkreślił, że rozpoczęcie przez nich studiów na Wydziale Leśnym nie jest tylko ich sukcesem.
To, że państwo rozpoczynacie studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, to przede wszystkim sukces wielu pokoleń leśników praktyków, którzy przez dziesiątki lat potrafili zachować wysoki prestiż zawodu leśnika, którzy przez dziesiątki lat potrafili zachować trwałość produkcji, aby służyć państwu polskiemu i podnosić dobrobyt w społeczeństwie – powiedział.

Treść pełnego wystąpienia Jana Kosiorowskiego, Dyrektora RDLP w Krakowie publikujemy poniżej: