Lista aktualności Lista aktualności

III Forum Green Smart City

Głos nauki w walce ze smogiem

20 listopada br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowane zostało III Forum Green Smart City. Do udziału debacie zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa małopolskiego oraz eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Jana Kosiorowskiego.

Stan powietrza w województwie małopolskim jest zły i wymaga podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do poprawy jego jakości.  Ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10 szczególnie w okresie zimowym stał się w Krakowie niemalże codziennością. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. niekorzystne położenie miasta, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji.

 

III Forum Green Smart City prowadzone było w formie otwartej dyskusji. Głos w debacie zabrał również Jan Kosiorowski, Dyrektor RDLP w Krakowie. Podczas panelu poświęconemu rolnictwu i leśnictwu Dyrektor Kosiorowski podkreślił, że gospodarstwo leśne jest najbardziej przyjazne środowisku ze wszystkich działów gospodarstwa wiejskiego. Wskazał również na korzyści, jakie dają lasy rosnące w mieście i w okolicach dużej aglomeracji. Dodatkowo podkreślił funkcje lasów w rekultywacji terenów skażonych oraz konieczność edukacji i budowania właściwej świadomości zarówno wśród ludności miejskiej, jak i wiejskiej.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczył fakt wypełnionej po brzegi Auli Centrum Kongresowego. Dla gości przygotowano również panele dyskusyjne na temat zdrowia, inteligentnego miasta oraz przedstawiono inicjatywy proponowane do wdrożenia na terenie Krakowa i okolic.