Lista aktualności Lista aktualności

Finał konkursu „Leśne Inspiracje”

18 marca br. laureaci VII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” odebrali dyplomy i nagrody. Uroczystość finałowa, zamykająca ubiegłoroczny konkurs, odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli laureaci konkursu fotograficznego, którzy po odbiór dyplomów i nagród rzeczowych przyjechali z całej Małopolski. Wszystkich uczestników finałowej gali powitała Anna Wiśniewska, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

W imieniu organizatorów konkursu fotograficznego nagrody wręczali: Tadeusz Dragon, Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty, prof. Marcin Pietrzykowski, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Nagrodę ks. kardynała Stanisława Dziwisza wręczył ks. kanonik Roman Łędzki, duszpasterz małopolskich leśników.

Dzieci, młodzież i dorośli odbierali nagrody w towarzystwie wielu znakomitych gości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji leśnych - Ligi Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - organizacji pozarządowych wspierających misję Lasów Państwowych, a także placówek oświatowych i instytucji kultury miasta Krakowa.

W tym roku w puli nagród ufundowanych przez głównego organizatora - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie - były aparaty fotograficzne, kamery sportowe, zegarki sportowe, power banki, twarde dyski, albumy i książki.

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard" z Wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz zespół muzyczny
z Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza", z siedzibą przy ul. Lotniczej 1.

Podczas uroczystości finałowej otwarto pokonkursową wystawę fotograficzną pt. „Lasy, nasze dziedzictwo". Wystawę można oglądać do końca maja br.

W najbliższym czasie organizatorzy ogłoszą regulamin kolejnej edycji Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje". Temat tegorocznego fotografowania małopolskich lasów będzie związany z 1050 rocznicą Chrztu Polski.