Lista aktualności Lista aktualności

Dąb gen. Hallera i lipy św. Kingi

25 października br. na błoniach przy sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach posadzono 6 drzew ku pamięci i chwale osób zasłużonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Sadzonkę Dębu Niepodległości i 5 lip św. Kingi przekazali leśnicy.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Rychu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i kieruje się siedmioma zasadami ruchu: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność. Jest organizacją międzynarodową, pozarządową i niezależną, nie posiadającą charakteru politycznego, rasowego ani wyznaniowego. Działa przede wszystkim w sytuacji klęsk i katastrof. W Polsce organizacja  powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku i zaczynała od opieki nad chorymi i rannymi w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich.

 

Przez ponad 100 lat organizację budowało wielu znakomitych społeczników. Obecnie organizacja stara się przypominać o wielkich postaciach z nią związanych. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Pani Małgorzata Pyka, wystąpiła do RDLP w Krakowie z prośbą o przekazanie sadzonek drzew, które będą upamiętniać osoby zasłużone dla PCK, związane z Krakowem i Małopolską. Leśnicy przekazali sadzonki, a Dyrektor RDLP w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł, wziął udział w uroczystym posadzeniu drzew i przekazał certyfikaty potwierdzające ich pochodzenie.

 

W uroczystym sadzeniu drzew wzięli udział m.in.: Pan prof. Mieczysław Pasowicz – prezes Małopolskiego Oddziału PCK, ks. Tomasz Szopa, kustosz sanktuarium Jana Pawła II, Pani Małgorzata Pyka, dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pan Dariusz Cieśla - wiceprezes Małopolskiego Oddziału PCK, Pan Andrzej Lis, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu a także ks. Janusz Ryba. Stary Sącz reprezentowali wolontariusze SIM PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie: Kaja Sukiennik, Małgorzata Rutka i Oliwia Tokarczyk.

 

Dąb Niepodległości

 

będzie upamiętniał gen. Józefa Hallera von Hallenburg. Generał Haller przywoływany jest zazwyczaj za sprawą jego sukcesów wojskowych i jest pamiętany jako dowódca Błękitnej Armii, natomiast mniej wiemy o tym, że był wielkiej klasy społecznikiem. W latach 1920-1926 był prezesem PCK i wytyczał kierunki rozwoju tej organizacji w Polsce.


5 lip św. Kingi

 

te sadzonki zostały wyhodowane przez leśników ze Starego Sącza z nasion zebranych z historycznej, obumarłej już lipy rosnącej ongiś w podworcu klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu.

 

Lipy posadzono dla:

 

Hanny Chrzanowskiej (1902-1973) – pionierki pielęgniarstwa społecznego w Polsce, pedagoga, działaczki charytatywnej, błogosławionej Kościoła katolickiego. Jej sarkofag znajduje się w Kościele św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika. Jest patronką środowisk medycznych.

 

Siostry Magdaleny Marii Epstein (1875-1947) – pionierki szkolnictwa pielęgniarskiego w Polsce, bez reszty oddanej  działalności opiekuńczej nad ludźmi potrzebującymi, ubogimi i chorymi. Trwa proces beatyfikacyjny. Spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Dr Adama Szebesty (1893-1973) – wybitnego lekarza neurologa, społecznika PCK, obrońcy Lwowa, przewodniczącego Komisji Rozpoznawczej dla Spraw Katyńskich, inicjatora szerokiej kampanii leczenia dzieci chorych na gruźlicę, inicjatora Śląskiego Centrum-Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju. Spoczywa na  cmentarzu Katolickim przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

 

Dr Zygmunta Klemensiewicza (1874-1948) – lekarza, polityka, działacza społecznego, publicysty, pierwszego prezesa PCK w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

 

Tajnych kurierów z Harcerskiej Poczty PCK.