Lista aktualności Lista aktualności

Człowiek dla lasu, człowiek dla ludzi

Po 42 latach przepracowanych w Lasach Państwowych, Jan Widełka – leśnik, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przeszedł na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji, 31 stycznia br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, odbyło się uroczyste spotkanie wspomnieniowe i zarazem pożegnalne.

Pan Jan Widełka swoją karierę zawodową od początku związał z Krakowem. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie i w 1975 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Po odbyciu służby wojskowej w 1977 roku został zatrudniony w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w  Krakowie na stanowisku związanym z planowaniem i analizami w Wydziale Organizacji Zatrudnienia i Płac. Od 1983 roku, przez 35 lat zajmował różne stanowiska związane z uwielbianą przez siebie dziedziną - ochroną lasu. Doskonalenie zawodowe zaowocowało awansem - w 1992 roku został Naczelnikiem Wydziału Zagospodarowywania Zasobami Ochrony Lasu (od 1995 roku nazywany Wydziałem Ekosystemów Leśnych).

Od roku 2002 Pan Jan realizował wiele innych zadań RDLP w Krakowie, na różnych stanowiskach, aby w 2008 roku zostać naczelnikiem w Wydziale Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską. Od 2014 roku zajmował stanowisko związane z ochroną przeciwpożarową.

W uroczystym pożegnaniu Pana Jana Widełki wzięli udział pracownicy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na czele z dyrektorem RDLP w Krakowie Janem Kosiorowski oraz zastępcami dyrektora Tadeuszem Dragonem i Zbigniewem Gurgulem. W imieniu nadleśniczych i pracowników nadleśnictw RDLP w Krakowie, odchodzącego na emeryturę leśnika pożegnał Adam Klekot, nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice, który podziękował mi za wszystkie dobre lata pracy i współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Jan Kosiorowski dziękując Janowi Widełce za tak wiele lat pracy dla dobra Lasów Państwowych dodał: „Włożył Pan olbrzymi wkład pracy. Nie tylko w Lasy Państwowe, ale też w kształtowanie nas, oddziaływanie na nas, na kolegów. Tego nie ma w zakresie czynności pracownika, ale jest to w zakresie czynności w człowieka…”

Falę serdecznych życzeń i upominków jakie otrzymał Pan Jan uzupełniła specjalnie przygotowana prezentacja. Przedstawiała najciekawsze fotografie z adekwatnymi komentarzami obrazującymi życiową ścieżkę Pana Jana od najmłodszych lat do obecnych czasów.

„Jestem wręcz zaskoczony nadmiarem pozytywnych opinii o mnie, o mojej pracy. To wszystko przeszło bardzo szybko (…) Chciałem podziękować moim pracownikom z Wydziałów, Zespołów z którymi miałem okazję pracować” – powiedział.

Jan Widełka zapewnił również, że będzie częstym gościem w siedzibie RDLP w Krakowie, a wolny czas chętnie zagospodaruje uprawiając swoje hobby jakim jest chodzenie po górach i jeżdżenie na rowerze.

Panu Janowi, naszemu koledze, życzymy jeszcze raz dużo zdrowia i spełnienia wszystkich planów odkładanych wcześniej „do realizacji w czas emerytury”.