Lista aktualności Lista aktualności

BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE EMERYTOWANYCH LEŚNIKÓW

W dniu 10 grudnia 2019 r. emerytowani pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym w siedzibie krakowskiej dyrekcji.

Na tegoroczne spotkanie opłatkowe przybyło ponad 30 osób. Liczni goście zostali
przywitani przez Pana Jana Kosiorowskiego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie oraz jego zastępców: Pana Tadeusza Dragona - Zastępcę
Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Pana Marka Świderskiego - Zastępcę Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej.


Spotkanie opłatkowe otworzył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie - Pan Jan Kosiorowski, który przybyłym na spotkanie emerytowanym
pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, a także ich
rodzinom oraz bliskim złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.


Spotkanie uświetnili swoją obecnością duszpasterze małopolskich leśników
ks. dr Lucjan Bielas oraz ks. Roman Łędzki, którzy wspominali leśników zmarłych
w ostatnim roku i odmówili modlitwę w intencji leśników oraz ich rodzin, a także
pobłogosławili leżące na stołach opłatki.


Wszyscy uczestnicy spotkania tradycyjnie podzielili się opłatkiem, składając sobie
wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne.


Bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe emerytowanych leśników zakończyło się
wigilijnym poczęstunkiem, któremu towarzyszyły liczne rozmowy o najważniejszych
wydarzeniach mijającego roku oraz radosna i życzliwa atmosfera zbliżających się
Świąt.