Lista aktualności Lista aktualności

ADAM KLEKOT NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA KRZESZOWICE

25 kwietnia 2016 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice Pana Adama Klekota.

Adam Klekot jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie  (1985 r.). Ukończył także studia podyplomowe z Hodowli i Ochrony Lasów Górskich (1988 r.) oraz z Szacowania Nieruchomości (2008 r.). Posiada również uprawnienia instruktorskie w zakresie pracy pilarkami spalinowymi (1987 r.), komputerowego kosztorysowania (2004 r.) i kosztorysowania robót budowlanych (2005 r.). Ukończył także kurs brakarski (2011 r.) i szkolenie z zakresu geomatyki (2015 r.).

Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Koniecpol w 1986 r., jako stażysta, a później adiunkt. Następnie pracował na stanowisku adiunkta (1986-1992) i inżyniera nadzoru (1992-2016) w Nadleśnictwie Dębica.