Lista aktualności Lista aktualności

1000 DRZEW NA MINUTĘ

Trwa najważniejszy czas w pracy leśnika. We wszystkich nadleśnictwach należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, leśnicy posadzą w bieżącym roku ponad 5 mln sadzonek. Każdego roku Lasy Państwowe sadzą około 500 mln drzew, a więc aż tysiąc sztuk na minutę.

Sadzenie to główna metoda odnowienia lasu i zalesiania gruntów nieleśnych. Ze względu na dużą ilość czynników wpływających na prawidłowo wykonane sadzenie nie da się określić sztywnego terminu. Najczęściej jednak jest to marzec – kwiecień. Termin sadzenia w głównej mierze uzależniony jest od warunków pogodowych. Spora część Nadleśnictw należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie posiada tereny o ukształtowaniu górskim i trudno dostępnym, a przez surowe warunki tam panujące termin sadzenia w tych rejonach ulega wydłużeniu, głównie z powodu długo zalegającej pokrywy śnieżnej.Gdy gleba odmarznie, a nowe pokolenie drzew nie rozpoczęło jeszcze okresu wegetacji leśnicy rozpoczynają sadzenia. W tym roku na terenie RDLP w Krakowie posadzonych zostanie 5,115 mln drzew na obszarze 666 hektarów. Drzewa posadzone zostaną w miejscach, gdzie pozyskano drewno w latach ubiegłych - zarówno na powierzchniach otwartych, jaki i  pod okapem drzewostanów.

Sadzone gatunki są starannie dobierane do warunków siedliskowych. Na glebach żyznych sadzone są wymagające gatunki iglaste (np. jodła) oraz liściaste (m.in. dąb, buk), a na słabszych siedliskach sosna. Dodatkowo na każdym z tych siedlisk sadzone są również gatunki, których zadaniem jest wzbogacenie bioróżnorodności lasu (głóg, jarzębina).

Ważny jest również dobór sadzonek, odpowiednie zabezpieczenie oraz metoda sadzenia. Materiał przeznaczony do sadzenia już w Gospodarstwie Szkółkarskim musi być odpowiednio chroniony – właściwie załadowany i przechowywany w chłodni lub przewieziony na odnawianą powierzchnię i tam dołowany, aby system korzeniowy nie uległ uszkodzeniu. W zależności od wieku, gatunku, systemu korzeniowego sadzonek oraz od gleby i sposobu w jaki została przygotowana, sadzenie wykonuje się odpowiednią metodą. Małe sadzonki sadzone są z wykorzystaniem kostura, który tworzy wgłębienie w glebie, a starsze i większe sadzonki do jamki bądź wykopanego dołka. Dużą uwagę należy zwrócić na głębokość dołka, ułożenie korzeni – muszą być skierowane w dół i nie podwinięte, aby roślina łatwiej i szybciej się zakorzeniła oraz zagęszczenie ziemi wokół, żeby ograniczyć możliwość przemarznięcia systemu korzeniowego.

Las spełnia bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie. Poprzez zdolności adaptacyjne i rekonstrukcyjne coraz częściej na nieużytkach czy terenach silnie zdegradowanych przez przemysł prowadzone są zalesienia w celu odbudowy środowiska.

Aby w pełni zrozumieć cele jakim stara się sprostać Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zachęcamy do udziału w akcjach pn.: „1000 drzew na minutę", które organizowane są z udziałem leśników, lokalnych społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży na terenach Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat akcji prosimy o odwiedzenie strony internetowej najbliższego Nadleśnictwa.