Lista aktualności Lista aktualności

ZMIANY KADROWE W NADLEŚNICTWIE STARY SĄCZ

W dniu 2 lutego 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz Tadeusza Chlipałę.

Tadeusz Chlipała jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1986). Ukończył studium pedagogiczne w Centrum Dokształcania Nauczycieli (1990), studia podyplomowe z zakresu genetyki i selekcji drzew leśnych na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1999) oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2008).

Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku taksatora w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Krakowie (1986-1989), następnie pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Leśnym w Starym Sączu (1989-1991). Tadeusz Chlipała jest wieloletnim pracownikiem Nadleśnictwa Stary Sącz, w nadleśnictwie pełnił funkcję adiunkta ds. technicznych (1991-1992), następnie inżyniera nadzoru (1992-1997) oraz zastępcy nadleśniczego (1997-2006). Od 2006 roku zajmował stanowisko starszego specjalisty SL ds. stanu posiadania, łowiectwa i urządzania lasu w Nadleśnictwie Stary Sącz.

Prywatnie pasjonuje się łowiectwem, sportem oraz tańcem regionalnym.

Tadeusz Chlipała zastąpił na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz Pawła Szczygła, który pełnił funkcję Nadleśniczego w latach 2007-2015 oraz 2016-2021.

Pan Paweł Szczygieł został poinformowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie o przyczynie odwołania ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz.