Lista aktualności Lista aktualności

ZMIANY KADROWE W NADLEŚNICTWIE DĄBROWA TARNOWSKA, GROMNIK I NAWOJOWA

W dniu 28 stycznia 2021 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski powołał nowych Nadleśniczych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska, Gromnik i Nawojowa.

Tomasz Romanowski, powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie (1989 r.). Posiada uprawnienia instruktorskie z zakresu pracy pilarkami spalinowymi do ścinki drzew i ich wyróbki (1989 r.) oraz brakarstwa i sporządzania szacunków brakarskich (1990 r.). Ukończył również kursy z norm i klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego (1993 r.) oraz selekcji zwierzyny płowej (1998 r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Nadleśnictwie Niepołomice od stanowiska stażysty, podleśniczego i starszego instruktora ds. pozyskania drewna (1989-1991). Następnie pracował na stanowisku kierownika grupy robót w prywatnej firmie (1991-1993). Z kolei w latach 1993-1994 został zatrudniony jako podleśniczy w Nadleśnictwie Gromnik oraz leśniczy w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska (1994-2016). Od 2016 roku sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa. Prywatnie pasjonat sygnalistyki myśliwskiej, pszczelarstwa i myśliwy selekcjoner.

Tomasz Romanowski zastąpił na stanowisku odchodzącego na emeryturę Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Zygmunta Głowackiego, związanego zawodowo od 1974 roku z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska. Zygmunt Głowacki od 2016 roku sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.

Grzegorz Wojtanowski, powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik, jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie (2001 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu nasiennictwa i selekcji oraz wyceny nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczął w 1986 roku w Nadleśnictwie Gromnik od stanowiska robotnika leśnego, następnie stażysty, podleśniczego ds. lasów niepaństwowych oraz inżyniera nadzoru. Od 1998 roku pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Gromnik. Prywatnie zaangażowany od kilkunastu lat w życie społeczne i samorządowe.

Grzegorz Wojtanowski zastąpił na stanowisku odchodzącego na emeryturę Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik Eugeniusza Piecha, związanego zawodowo od blisko 42 lat z Nadleśnictwem Gromnik. Eugeniusz Piech od 1991 roku sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik.

Wojciech Kurzeja, powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa, jest absolwentem Technikum Leśnego w Starym Sączu (2001 r.) oraz absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie (2014 r.). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Pszczelarstwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Nadleśnictwie Nawojowa od stanowiska stażysty, następnie p.o. podleśniczego i podleśniczego (2003-2018) oraz inżyniera nadzoru (2018-2019). Od 2019 roku pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Nawojowa. Prywatnie jest pasjonatem pszczelarstwa, sygnalistyki myśliwskiej oraz łowiectwa.

Wojciech Kurzeja zastąpił na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa Tomasza Romanowskiego, który sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa od 2016 roku.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski serdecznie podziękował za współpracę odchodzącemu na emeryturę Nadleśniczemu Zygmuntowi Głowackiemu oraz Eugeniuszowi Piechowi oraz złożył gratulacje nowo powołanym kierownikom Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, Gromnik i Nawojowa.