Lista aktualności Lista aktualności

XXXI konkurs Mój Las

W dniu 08.05.2018 r. miało miejsce uroczyste zakończenie etapu okręgowego ogólnopolskiego konkursu Mój Las 2017/2018.

Kolejna edycja konkursu Mój Las organizowanego przez Zarząd Okręgowy LOP w Krakowie, Oddziału terenowego SITLiD w Krakowie rozpowszechnia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzę przyrodniczo-ekologiczno-leśną, promuje jednocześnie walory przyrodnicze i turystyczne polskich lasów. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych prezentując prace pisemne
i plastyczne na tematy określone dla poszczególnych kategorii:

Kategoria I (klasy 1-3) – Mój ulubiony mieszkaniec lasu

Kategoria II (klasy 4-6) – Runo leśne i jego mieszkańcy

Kategoria III (gimnazja) – Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki

Kategoria IV (szkoły ponadgimnazjalne) – Ochrona różnorodności biologicznej w lasach.

 

W dniu 08.05.2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zorganizowano finałową uroczystość dla laureatów konkursu, na którą przybyli uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami oraz przedstawiciele organizatorów konkursu.

Wyróżnieni uczestnicy odebrali z rąk Pana Tadeusza Dragona Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Pana Alfreda Króla Prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie oraz Pani Jolanty Żuchowskiej Sekretarza Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie gratulacje, dyplomy a także nagrody przygotowane i ufundowane przez RDLP w Krakowie, LOP i SITLiD.

Po części kameralnej, RDLP w Krakowie zapewniła przejazd autokarem i organizację wycieczki do lasu. Tu pod opieką leśników z Nadleśnictwa Miechów laureaci sadzili las, umieszczając sadzonki buka w przygotowanych dołkach.  Następnie niestrudzona młodzież udała się na spacer ścieżką edukacyjną „Zostań pomocnikiem leśnika”. Na ścieżce wycieczkowiczów spotkał deszcz, który nie ostudził zapału do wykonywania zadań, poznawania lasu i pracy leśnika. Na zakończenie leśnej wędrówki na polanie w Goszczy na uczestników czekało piękne słońce i przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Miechów ognisko.