Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA NA NIEBEZPIECZNE NIEWYBUCHY NA TERENIE LASÓW

W dniu 13 lipca 2021 r. w trakcie wykonywania prac zrywkowych na terenie Leśnictwa Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik odnaleziono przedmiot przypominający pocisk. Dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji właściciela Zakładu Usług Leśnych, który realizował prace leśne w Leśnictwie Bistuszowa, potencjalny niewybuch został usunięty z lasu oraz zabezpieczony przez odpowiednie służby.

Przedmiot przypominający pocisk został zauważony na szlaku zrywkowym przez właściciela Zakładu Usług Leśnych, obsługującego Leśnictwo Bistuszowa. Wykonawca natychmiast przerwał prace i powiadomił o znalezisku Leśniczego Leśnictwa Bistuszowa. Informacja została przekazana do odpowiednich służb, a teren wokół znaleziska ogrodzono taśmą ostrzegawczą, zabezpieczając przedmiot przed kontaktem z osobami postronnymi.

Po przybyciu na miejsce techników policyjnych, w obecności Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik oraz Straży Leśnej, Policja rozpoznała przedmiot jako pozostałość po pocisku artyleryjskim o kal. 75 mm. Na szczęście okazało się, że obiekt nie posiadał zapalnika i prochu, nie stanowił więc bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz nie wymagał interwencji patrolu saperskiego.

To kolejny przypadek pocisku znalezionego na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krakowie. Należy pamiętać, że wszelkie znaleziska w postaci pocisków są niebezpieczne, nawet jeśli przez lata znajdowały się pod ziemią. Najczęściej są to obarczone wadą niewybuchy lub niewypały z okresu II wojny światowej, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla całego otoczenia.

Dlatego apelujemy do wszystkich osób spacerujących po lasach, aby nie zabierały takich przedmiotów do domu. Samodzielne przenoszenie lub próba rozbrajania grozi śmiercią lub kalectwem. Przypominamy również, że o każdym znalezionym na terenie lasu pocisku należy niezwłocznie zawiadomić miejscowe nadleśnictwo lub Policję.