Lista aktualności Lista aktualności

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z 80. ROCZNICĄ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA MYŚLENICE

W dniu 1 września 2019 roku w miejscowości Wysoka, położonej na terenie Nadleśnictwa Myślenice, małopolscy leśnicy reprezentowani przez Pana Tadeusza Dragona, Zastępcę Dyrektora RDLP w Krakowie oraz poczet sztandarowy i pracowników Nadleśnictwa Myślenice, wzięli udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Małopolscy leśnicy wraz z innymi uczestnikami obchodów zgromadzili się na terenie Leśnictwa Toporzysko, żeby złożyć hołd i uczcić pamięć poległych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w pierwszych dniach września 1939 roku na wzgórzach otaczających Wysoką, stoczyli zawziętą walkę i mężnie stawili czoło niemieckim wojskom pancernym. Rozpoczęta rankiem 1 września 1939 roku heroiczna walka żołnierzy polskich na terenach przygranicznych i w rejonie Beskidu Wyspowego trwała pięć dni i była jedną z pierwszych bitew Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej.

W skład wojsk polskich biorących udział w Bitwie o Wysoką, przez niektórych nazywaną południowym Westerplatte, wchodziły następujące formacje wojskowe:
10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, 12. Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej, Korpus Ochrony Pogranicza (1. Pułk Piechoty) oraz Batalion Obrony Narodowej „Zakopane”. Wojska pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka, późniejszego generała, wspierane aktywnie przez miejscową ludność, przez dwa dni odpierały całą potęgę niemieckiego XVIII Korpusu Pancernego. Polacy rozmieszczeni na wzgórzach Wysokiej stoczyli bohaterską walkę zadając Niemcom ogromne straty. Wieczorem 2 września 1939 roku oddziały polskie zostały zmuszone do wycofania się. Siły zbrojne zostały skierowane w kierunku Jordanowa i Naprawy, w dalszym ciągu stawiając wrogowi zacięty opór.

Uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy o Wysoką rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem ks. bp Damiana Muskusa o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Wysokiej. Uroczystą oprawę mszy św. stanowiła wojskowa asysta honorowa w wykonaniu żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Po mszy św. uczestnicy obchodów udali się na zlokalizowany w pobliskim lesie cmentarz wojenny, na którym spoczywają polegli żołnierze. Ku czci i pamięci obrońców Ojczyzny odczytano pod pomnikiem apel poległych oraz oddano strzały salwy honorowej.

Podczas apelu poległych ppor. Jakub Lisiewski z 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie ożywił w pamięci obraz żołnierzy, którzy zginęli w obronie Wysokiej, wspominając poszczególne brygady, żołnierzy oraz mieszkańców działających w obronie Ojczyny. Gość honorowy, prof. Andrzej Maczek, syn legendarnego dowódcy gen. Stanisława Maczka, powrócił do wydarzeń sprzed 80 lat, podkreślając heroiczne starania żołnierzy oraz dziękując za pamięć o tamtych dniach. Przemówienia uczestników zachęcały zgromadzonych do podtrzymywania ducha patriotyzmu w codziennym życiu i podkreślały istotną rolę każdego obywatela w zachowaniu pamięci o bohaterskich czynach nie tylko żołnierzy, ale również zwykłych mieszkańców, którzy pomimo strachu i braku przeszkolenia włączyli się do walki.

Po przemówieniach pod pomnikiem poległych złożono wieńce i kwiaty przyozdobione odświętnie w biało-czerwone barwy narodowe. Prof. Andrzej Maczek wraz córką Karoliną Maczek oddali chwałę poległym w imieniu gen. Stanisława Maczka, natomiast w imieniu leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wiązankę złożył Pan Tadeusz Dragon, Zastępca Dyrektora RDLP w Krakowie, w asyście leśników z Nadleśnictwa Myślenice.

Na zakończenie uroczystości, przy remizie OSP Wysoka odbyły się pokazy kawaleryjskie Szwadronu Toporzysko w barwach 3 Pułku Strzelców Koronnych, którzy zachwycili zebranych swoimi umiejętnościami jeździeckimi. Ponadto organizatorzy osobiście podziękowali osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów oraz wszystkim, którzy przybyli na wspólną modlitwę i uczestniczyli w niedzielnych uroczystościach.