Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNICY UCZCILI PAMIĘĆ OFIAR ZAMORDOWANYCH W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ

W dniu 27 sierpnia 2020 roku, przy zbiorowej mogile ludności żydowskiej w Puszczy Niepołomickiej, leśnicy uczcili pamięć ofiar rozstrzelanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. W imię solidarności i wrażliwości na los człowieka, uczczono minutą ciszy pamięć zamordowanych oraz złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem na „Kozich Górkach”.

Uroczysko „Kozie Górki” położone jest na terenie Nadleśnictwa Niepołomice i stanowi miejsce szczególnie ważne dla dziejów Niepołomic. Dokładnie 78 lat temu, rozegrał się w tym miejscu jeden z wielu dramatów okresu II wojny światowej. W cieniu drzew Puszczy Niepołomickiej, Niemcy rozstrzelali w dniach 26-27 sierpnia 1942 r. ponad 700 osób narodowości żydowskiej. Wśród ofiar było wielu mieszkańców Niepołomic, Wieliczki oraz gmin ościennych. Rozstrzelani zostali m.in. chorzy i personel utworzonego w Wieliczce żydowskiego szpitala oraz osoby starsze z likwidowanego, wielickiego getta.

Obchody 78. rocznicy rozstrzelania ludności żydowskiej na terenie uroczyska „Kozie Górki” zorganizowane zostały przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz Nadleśnictwo Niepołomice. Na miejsce uroczystości przybyli przedstawiciele m. in. służb mundurowych, administracji rządowej, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, członkowie lokalnych stowarzyszeń oraz mieszkańcy. W uroczystości uczestniczyły również poczty sztandarowe Szczepu Harcerskiego „Puszcza” im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz biura i nadleśnictw RDLP w Krakowie. Wystąpił też Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa.

Na początku uroczystości Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Pan Jan Kosiorowski osobiście powitał wszystkich uczestników i wygłosił przemówienie.

„Echa niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej trwają do dzisiaj w Puszczy Niepołomickiej. Te echa stawiają nam pytanie: czy ludzkość może doprowadzić do uniwersalnej definicji interpretacji dobra? Bo to w imię dobra jednych dokonywane były zbrodnie na innych. Co możemy zrobić, aby koszmary zbrodni nie budziły się w przyszłości? - zapytał w trakcie uroczystości Pan Jan Kosiorowski.

Po przemówieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, odmówiono modlitwę za zmarłych. Modlitwę poprowadził Pan Kuba Lewinger z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz ks. ppor. Marian Polonka z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.

Po zakończeniu modlitwy głos przekazano Pani Joannie Florkiewicz-Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, która w imieniu Pana Łukasza Kmity - Wojewody Małopolskiego, wygłosiła przemówienie.

 „W tym miejscu chciałam powiedzieć, że nie do przecenienia jest postawa, działanie Lasów Państwowych, jeśli chodzi o upamiętnianie tych miejsc (…). To jest ciągła pamięć, ciągłe przypominanie, przy okazji edukowanie młodych pokoleń o naszej historii bolesnej i zmierzające do tego, żeby ta pamięć nigdy nie przestała istnieć, żebyśmy rzeczywiście nie zapomnieli” - podkreśliła w trakcie uroczystości Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk.

Z kolei Pan Tadeusz Jakubowicz - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, zwrócił się do zgromadzonych następującymi słowami:

„Jesteśmy dzisiaj w miejscu, gdzie przed 78 lat zostali zamordowani w sposób bestialski Polacy narodowości żydowskiej. Dlaczego? Czy to byli źli ludzie? Nie, po prostu byli Żydami. Chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość, są razem z nami. Jeśli my proszę Państwa będziemy pamiętać o tym miejscu, to Ci którzy odeszli będą zawsze żyć w naszych sercach”.

W trakcie uroczystości głos zabrali również Pan Janusz Jagła ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Pan Adam Gliksman - Zastępca Przewodniczącego-Sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.

Na zakończenie obchodów 78. rocznicy rozstrzelania ludności żydowskiej przez Niemców, uczestnicy uroczystości złożyli wieńce, wiązanki oraz znicze pod pomnikiem na „Kozich Górkach”. Wiązanki złożyli m. in. Pan Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW w Krakowie, Pan Tadeusz Jakubowicz - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, Pan Adam Gliksman - Zastępca Przewodniczącego-Sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, Pan Adam Kociołek - Starosta Wielicki, Pan Krystian Zieliński - pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, mł. insp. Robert Michalik - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Pan Janusz Jagła - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Pan Paweł Pawłowski - Fundacja Lepsze Niepołomice.

W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wieniec złożył Pan Jan Kosiorowski - Dyrektor RDLP w Krakowie wraz z Panem Tadeuszem Dragonem - Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Panem Markiem Świderskim - Zastępcą Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej. W imieniu Nadleśnictwa Niepołomice wieniec złożył Pan Łukasz Nowak - Nadleśniczy.