Lista aktualności Lista aktualności

Regionalne Święto Lasu – Kraków 2016

2 września na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się – połączone z okolicznościową naradą gospodarczą oraz seminarium naukowym – Regionalne Święto Lasu.

 

Tegoroczne uroczystości Święta Lasu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą sprawowaną, w intencji leśników i o pomyślność polskich lasów, w Kościele p.w. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, którą koncelebrował Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.

Współorganizatorami tego wyjątkowego Święta byli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski.

W obchodach Święta Lasu oprócz leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, udział wzięli m. in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny, posłanki Barbara Bartuś, Barbara Bubula oraz Anna Paluch, poseł Wojciech Skurkiewicz, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, proboszcz Parafii p.w. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie ks. Dionizy Jedynak, dziekan duszpasterzy leśników ks. Wiktor Ojrzyński, generalny duszpasterz leśników przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ks. Tomasz Duszkiewicz, Kapelani krakowskich leśników ks. Roman Łędzki i ks. Stanisław Łukasik, Prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. UR, mł. insp. Franciszek Gładysz w zastępstwie za Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. dr Tomasza Miłkowskiego, który ze względu na otrzymanie w tym dniu nominacji na stopień generalski inspektora Policji z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nie mógł uczestniczyć w Święcie Lasu. Nie zabrakło przedstawicieli Wojska Polskiego, na czele z Komendantem 3 Regionalnej Bazy Logistycznej płk dypl. Eugeniuszem Orzechowskim oraz dowódcą mjr. Krzysztofem Ciupek. Uroczystości regionalnych obchodów Święta Lasu również zaszczycili swoją obecnością główny inspektor Straży Leśnej Tadeusz Pasternak, członek Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego Jerzy Donimirski, Grażyna Zagrobelna – Dyrektor RDLP w Krośnie, dr inż. Kazimierz Szabla – Dyrektor RDLP w Katowicach, Jerzy Sądel – Dyrektor RDLP w Lublinie,  Dariusz Pieniak – Dyrektor RDLP w Łodzi, dr inż. Andrzej Matysiak - Dyrektor RDLP w Radomiu, Sławomir Wencel – Dyrektor RDLP w Szczecinie, Marek Roman – Dyrektor RDLP w Warszawie, Adam Płaksej – Dyrektor RDLP we Wrocławiu, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zakładu Ochrony Lasu, a także przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał kilkunastu krakowskim leśnikom odznaczenie „Polonia Minor" w podziękowaniu za szczególny wkład w rozwój zasobów przyrodniczych kraju i regionu, krzewienie bogatych tradycji polskiego leśnictwa oraz zaangażowanie w przygotowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Małopolsce.

Medale wręczył Zdobysław Milewski - Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Odznaczeni  Medalem

Święto Lasu było także okazją do uhonorowania osób, które swoją pracą szczególnie zasłużyły się w rozwoju Lasów Państwowych, jak również dla tych którzy swoją postawą rozsławiają imię leśnictwa polskiego. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski wręczył Janowi Kosiorowskiemu Dyrektorowi RDLP w Krakowie najwyższe leśne wyróżnienie – Kordelas Leśnika Polskiego.

Kordelas Leśnika Polskiego z rąk Jana Kosiorowskiego Dyrektora RDLP w Krakowie otrzymali:

Uhonorowani Kordelasem

Ciekawym punktem programu okazał się występ nieocenionego aktora teatralnego i filmowego Janusza Rewińskiego oraz  koncert zespołu rockowego Contra Mundum.

Powyżej prezentujemy zdjęcia z całego dnia uroczystości oraz odczytane w tym dniu listy z podziękowaniami od władz centralnych, samorządowych oraz służb mundurowych dla krakowskich leśników złożone na ręce Jana Kosiorowskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.