Lista aktualności Lista aktualności

Powódź w Nadleśnictwie Limanowa

Trwa szacowanie i usuwanie szkód po lipcowych nawałnicach na terenie górskich nadleśnictw RDLP w Krakowie

Ostanie nawalne deszcze (szczególnie w dniu 18 lipca br.), spowodowały ogromne straty w małopolskich nadleśnictwach, największe na terenie Nadleśnictwa Limanowa. Ze względu na uszkodzenia nieprzejezdnych jest na terenie tego Nadleśnictwa 19 km dróg leśnych, natomiast 38 km dróg jest niedostępnych z uwagi na uszkodzenia na publicznych drogach dojazdowych.

Najbardziej intensywne opady wystąpiły na terenie gminy Kamienica i uszkodziły wiele dróg gminnych i powiatowych oraz drogę wojewódzką. To spowodowało brak możliwości wykonywania przez leśników zadań związanych z gospodarką leśną na terenie czterech leśnictw – Skalne, Mogielica, Gorc oraz Kiczora.

Największe straty odnotowano w infrastrukturze leśnej. W wielu miejscach pod wpływem działania wody uruchomiły się osuwiska, powodując oberwanie korpusów dróg lub zamknięcie przejazdu zwałami rumoszu skalnego. Szkody dotyczą też rozmytych nawierzchni, zamulonych przepustów, zerwanych kaszyc. Zniszczeń nie uniknęły również obiekty małej retencji.

Obecnie Nadleśnictwo Limanowa szacuje straty, jednocześnie prowadzi działania zmierzające do udrożnienia przejazdów i przepustów. Wiele elementów infrastruktury wymaga jednak specjalistycznych i pracochłonnych napraw, które wymagają czasu.

Tereny Nadleśnictwa Limanowa są bardzo atrakcyjne turystycznie, i odwiedzane szczególnie w okresie wakacyjnym. Dlatego leśnicy apelują o szczególną ostrożność i rozwagę, podczas korzystania z lasów w celach rekreacyjnych. Proszą również o cierpliwość i zrozumienie dla leśników, którzy wykonują prace porządkowe na drogach.

 

Paweł Barczyk

Rzecznik Prasowy RDLP w Krakowie