Lista aktualności Lista aktualności

Pielgrzymka leśników do Sanktuarium w Tuchowie

9 lipca 2016 roku odbyła się pielgrzymka leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Poniżej publikujemy tekst wystąpienia Jana Kosiorowskiego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, wygłoszonego do uczestników pielgrzymki.

Czcigodni Ojcowie,

Przybyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej nie jako marsz paradny, ale jako pielgrzymi w Pielgrzymce Błagalnej.

Przed oblicze Matki Bożej Tuchowskiej przynosimy nasze codzienne sprawy a także sprawy wyjątkowe, przynosimy sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe, społeczne a nawet państwowe.

Żyjemy w czasach trudnych. W czasach gdy następuje Modernizacja Świata prawie w każdym wymiarze. W czasach gdy perspektywę rozważań nad każdym poważnym tematem sprowadza się do wymiaru teraźniejszości. Według modernistów przeszłością zajmują się tylko  oszołomi a przyszłością może się zajmować tylko jedna, modernistyczna opcja.

Podstawowym Teatrem Działań tej Wielkiej Modernizacji jest informacja.

Presji tej Wielkiej Modernizacji Świata doznają też Lasy  Państwowe.

Nadawanie nowych znaczeń utrwalonym i czytelnym pojęciom, używanie argumentacji mieszając dziedziny wiedzy i praktyki staje się już niezauważalną socjotechniką i manipulacją społeczeństwem. Dotyczy to też Polskiego Związku Łowieckiego.

Popularną informacją pojawiająca się w ostatnich czasach w niektórych mediach jest stwierdzenie: „leśnicy zwiększają wyrąb".

Zasadą podstawową funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest roztropny rozwój, określany często jako zrównoważony rozwój.

Z podstawowego dokumentu jakim jest ustawa o lasach jasno wynika, że tak naprawdę zarządzamy przyrostem biomasy.

Jeżeli na danym obszarze przyrośnie w danym roku konkretna ilość biomasy, to leśnicy do tego przyrostu dostosowują rozmiar pozyskania drewna, generując
w ten sposób dobrobyt dla ludzi związanych z przerobem drewna dla społeczeństwa a także w ten sposób gospodarując zapewniają zachowanie bogactwa przyrodniczego.

W każdym miejscu, w którym Lasy Państwowe zarządzają gospodarką leśną ta zasada jest spełniona.

Lasy Państwowe są strukturą gospodarczą i społeczną dbającą o zachowanie polskości.

Polskość nie wynika z urodzenia matki Polki czy ojca Polaka ale wynika
ze wspólnotowości duchowej i przyjęcia wartości stanowiących immanentną cechę polskości:

-  Przywiązanie do Wiary, budowanie na niej moralności i etyki, budowanie na niej zasad życia społecznego w tym podejścia do Prawdy.

-  Przywiązanie do Ojczyzny.

-  Przywiązanie do Tradycji.

-  Szlachetność. 

-  Przywiązanie do Wolności.

To są wartości na których zbudowana jest polskość.

Zastanówmy się nad tym co nas otacza:

w przestrzeni,

w czasie,

i w świadomości.

Dzisiaj powierzamy wszystkie nasze troski Matce Bożej Tuchowskiej, która na Weselu w Kanie Galilejskiej powiedziała:

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Dzisiaj modlimy się aby wypełniły się słowa Matki Bożej, abyśmy potrafili zrobić wszystko cokolwiek nam powie … .

Bóg zapłać Czcigodnym Ojcom.

Bóg zapłać Wszystkim Pielgrzymom.