Lista aktualności Lista aktualności

PAN BARTŁOMIEJ SOŁTYS NOWYM NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA ŁOSIE

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie Pana Bartłomieja Sołtysa.

Pan Bartłomiej Sołtys uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w 2010 roku, po czym rozpoczął swoją pracę zawodową w Nadleśnictwie Nawojowa oraz Miechów od stanowiska stażysty (2010-2011). W roku 2012 związał swoją karierę zawodową z Nadleśnictwem Nawojowa, gdzie pracował na stanowisku specjalisty SL ds. marketingu i sprzedaży oraz specjalisty SL ds. edukacji       i LKP. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Nadleśniczego w Nadleśnictwie Nawojowa.

Pan Bartłomiej Sołtys ukończył studia podyplomowe z zakresu użytkowania lasu i transportu leśnego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2017) oraz aktualnie realizuje studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.