Lista aktualności Lista aktualności

OD EKOLOGIA HUMANA JANA PAWŁA II DO INTEGRALNEJ EKOLOGII LAUDATO SI PAPIEŻA FRANCISZKA

Ekodebata była wspomnieniem Papież - Świętego Jana Pawła II w 100. rocznice urodzin i nawiązane do współczesnego kryzysu ekologicznego na świecie.

18 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie miała miejsce kolejna Ekodebata organizowana przez Polski Klub Ekologiczny przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie. Tym razem spotkanie było relacjonowane on-line za pomocą kanału telewizji internetowej. Wprowadzeniem do debaty była rozmowa prof. dr hab. Zbigniewa Mirka i prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego. Filozoficzne rozważania dwóch ważnych autorytetów  w dziedzinie ekologii podparte wiedzą i poszukiwaniami powiazań pomiędzy naturą  i współczesnym człowiekiem były dla uczestników debaty  i wielu odbiorców transmisji ucztą duchową. Mówiono o tym, iż od początku lat 70-tych ubiegłego wieku świat nie tylko zauważa ale i poszukuje rozwiązań kryzysu ekologicznego, niestety nieskutecznie. W przekazie hierarchów Kościoła Katolickiego pojawiają się wyjątkowo ważne stwierdzenia wiążące kryzys ekologiczny z kryzysem moralności społeczeństwa. Bez sumień ludzkich,  kalibrowanych obiektywną prawdą  świat nie zwalczy kryzysu ekologicznego - tak brzmiało główne przesłanie wynikające z rozmowy profesorów.

W toku debaty  głos zabierali jej uczestnicy, między innymi dyrektor  Jan Kosiorowski,dr Krystian Waksmundzki, dr Zygmunt Fura, profesor Zbigniew Myczkowski, senator Bogdan Pęk, dr Grzegorz Chocian, profesor Kazimierz Górka, wnosząc w dyskusję swoje przemyślenia wynikające z doświadczeń zawodowych, obserwacji życiowych, działalności społecznej oraz lektury Encykliki  Laudato Si.