Lista aktualności Lista aktualności

NOWY DYREKTOR RDLP W KRAKOWIE

W dniu 4 sierpnia br. p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica powołał na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawła Szczygła.

W siedzibie krakowskiej dyrekcji odbyło się uroczyste mianowanie nowego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pawła Szczygła, w trakcie którego p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica osobiście przekazał nowemu dyrektorowi akt powołania na stanowisko.

Paweł Szczygieł jest absolwentem Technikum Leśnego w Starym Sączu (1994) oraz Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie (2001). Ukończył liczne kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2004), wyceny nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2008) oraz gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2013).

Swoją karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął od stażu w Nadleśnictwie Stary Sącz (1994), gdzie następnie został zatrudniony na stanowisku podleśniczego i specjalisty Służby Leśnej. W latach 2005-2008 pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Technikum Leśnym i Policealnym Studium Leśnym w Starym Sączu. W 2007 roku został zatrudniony na stanowisku Inspektora Lasów Państwowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz. Z kolei w latach 2015-2016 został powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Krakowie, po czym ponownie sprawował funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz (2016-2021). W 2021 roku zajmował również stanowisko Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Kołaczyce.

Prywatnie pasjonuje się sportem, podróżami oraz lubi czytać książki.

Paweł Szczygieł zastąpił na stanowisku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jana Kosiorowskiego, który sprawował funkcję dyrektora w latach 2007-2008 oraz 2015-2021.

Nowemu Dyrektorowi RDLP w Krakowie życzymy wielu sukcesów i satysfakcji na nowym stanowisku pracy.